Mieszkańcom Ziemi zaczyna brakować wody


Mieszkańcom Ziemi zaczyna brakować wody: artykuł nr 3176

2006-08-23 10:54:04 Ekologia

Z poważnymi niedoborami wody boryka się co trzeci mieszkaniec Ziemi. Taki wniosek przedstawił zespół naukowców w ramach odbywającego się w Szwecji Światowego Tygodnia Wody. Przyczyny braku dostępu do wody są bardzo różne. W niektórych rejonach teoretycznie jest jej pod dostatkiem, ale ponieważ zużycie jest zbyt duże, spada poziom wód gruntowych a rzeki zaczynają wysychać.

Gdzie indziej ograniczenia podyktowane są brakiem odpowiedniej infrastruktury. Raport sugeruje, że problem pogłębiają olbrzymie potrzeby rolnictwa - średnio do wyprodukowania jednej kalorii żywności zużywany jest litr wody. Naukowcy alarmują jednocześnie, że sytuacja pogarsza się bardzo szybko - liczba ludzi bez odpowiedniego dostępu do czystej wody przekroczyła poziom 30 procent o dwie dekady wcześniej, niż zakładały niedawne prognozy.

Źródło: IAR

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii