Komisja przedstawia strategię ochrony środowiska regionu Morza Śródziemnego


Komisja przedstawia strategię ochrony środowiska regionu Morza Śródziemnego: artykuł nr 3283

2006-09-10 23:19:07 Ekologia

Komisja Europejska przedstawiła strategię ekologiczną zmierzającą do oczyszczenia i ochrony Morza Śródziemnego. Przewiduje ona, między innymi, wzmożenie współpracy naukowej w siódmym programie ramowym. Mimo ponad 30 lat międzynarodowych zabiegów ochronnych, niepowtarzalny ekosystem Morza Śródziemnego ulega degradacji w wyniku zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu, statków i gospodarstw domowych, podczas gdy siedliska przybrzeżne, takie jak lasy, są niszczone, by zapewnić miejsce na projekty budowlane.

Strategia Komisji zmierza do redukcji poziomu zanieczyszczeń w całym regionie; promocji zrównoważonego wykorzystania morza i jego wybrzeża; zachęcania sąsiednich krajów do współpracy w kwestiach ekologicznych i wsparcia ich w rozwijaniu skutecznych instytucji i polityk chroniących środowisko.

- Musimy działać na rzecz promocji rozwoju gospodarczego regionu Morza Śródziemnego oraz ochrony zdrowia jego mieszkańców - powiedział komisarza UE ds. środowiska Stavros Dimas. - Ta strategia zmierza do rewitalizacji i wzmocnienia współpracy między UE, naszymi śródziemnomorskimi sąsiadami i odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, w celu ochrony środowiska regionu i zasobów naturalnych w perspektywie długoterminowej. Jeśli zawiedziemy, region Morza Śródziemnego może ulec nieodwracalnej degradacji.

Kluczowym komponentem strategii jest inicjatywa "Horizon 2020", zapoczątkowana przez liderów krajów europejskich i śródziemnomorskich, mająca służyć opanowaniu głównych źródeł zanieczyszczeń Morza Śródziemnego do roku 2020.

Działania, które mają być realizowane w ramach inicjatywy "Horizon 2020", dzielą się na cztery kategorie, z których jedną stanowią badania. Projekty finansowane w piątym i szóstym programie ramowym przyczyniły się już do zrozumienia środowiska rejonu śródziemnomorskiego i naszego nań wpływu. Do przykładów należą projekty zajmujące się zagadnieniami gospodarki wodnej, zanieczyszczenia morza, badań morza i wybrzeża oraz skutków zmian klimatycznych.

Inicjatywa zmierza do zwiększenia współpracy naukowej w ramach 7. PR, w dziedzinach o priorytetowym znaczeniu dla regionu. Należy do nich zdrowie, żywność, rolnictwo i biotechnologia, technologie produkcyjne, energetyka, środowisko (w tym zmiany klimatyczne), ochrona gleb i transport.

Również wspierane będą inicjatywy badawcze angażujące organizacje z UE i partnerów z sąsiednich krajów, zwłaszcza w dziedzinach gospodarki wodnej, bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowe stypendia i wymiany naukowców pomogą rozwijać intensywniejsze powiązania miedzy krajami wokół Morza Śródziemnego.

Źródło: Komisja Europejska/CORDIS

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii