Lasy Państwowe chcą przejąć zarządzanie LIFE+


Lasy Państwowe chcą przejąć zarządzanie LIFE+: artykuł nr 3282

2006-09-10 21:47:53 Leśnictwo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał zarządzenie powołujące w ramach LP tzw. Ogólnokrajową Jednostkę Akwizycyjno-Wdrożeniową, której zadaniem miałoby być zarządzanie środkami LIFE+, zarządzanie środkami Priorytetu V Po IiS oraz sprawy związane z wiązaniem węgla w ekosystemach. Jednostka ma zacząć w pełni funkcjonować od listopada b.r. Pełnomocnikiem d/s jej utworzenia został były zastępca dyrektora generalnego LP, Janusz Zaleski.

OJAW miałaby m. in. przyjmować i oceniać wnioski po pomoc finansową z LIFE+
oraz priorytetu V PO IiS, wypłacać środki, monitorowac i rozliczac projekty.

Usytuowanie OJAW w roli krajowej agencji zarządzającej środkami EU (np.
LIFE+) wymaga jednak akceptacji Komisji Europejskiej, o którą może nie być
łatwo: OJAW została powołana jako jednostka nie posiadająca osobowiści
prawnej, podczas gdy projekt rozporządzenia w sprawie LIFE+ stanowi, że "an
organisation established or designated as a national agency must have legal
personality", czego - jak się wydaje - autorzy projektu nie przeczytali.

Proponowane rozwiązanie może wbrew pozorom okazać się bardzo niekorzytsne
dla ochrony przyrody w Lasach Państwowych. Zgodnie z zasadami Komisji
Europejskiej, beneficjenci pomocy unijnej muszą być absolutnie niezależni i
w żaden sposób nie związani z agencją zarządzającą dystrybują tej pomocy.
Wątpliwe jest więc, czy nadleśnictwa LP będą mogły być beneficjentami (albo
choćby partnerami) tak zarządzanej pomocy. Zdaniem pracowników DGLP, nie ma
tu problemu, ponieważ nadleśnictwa Lasów Państwowych nie są w żaden sposób
powiązane ze specjalną jednostką powołaną przez Dyrektora Generalnego LP.
Nie jest jednak pewne, czy Komisja Europejska podzieli ten punkt widzenia.


_______________________________________________
Źródło: WiadomosciKP mailing list
WiadomosciKP@lkp.org.pl
http://www.eko.org.pl/mailman/listinfo/wiadomoscikp

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa