Źródła energii bez emisji związków węgla


Źródła energii bez emisji związków węgla: artykuł nr 3420

2006-09-26 17:43:10 Ekologia

Unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs omówił, czego spodziewa się po publicznych konsultacjach w sprawie zielonej księgi poświęconej energetyce, zakończonych w niedzielę 24 września. Oczekuje on podjęcia działań w pięciu dziedzinach, z których trzy będą miały bezpośredni wpływ na prowadzone w Europie badania naukowe.

Podczas debaty publicznej dotyczącej zielonej księgi poświęconej energetyce w odniesieniu do europejskiej polityki energetycznej, która odbyła się 22 września w Brukseli, powiedział: - do 2050 r. UE, podobnie jak inne kraje, powinna czerpać zdecydowaną większość zużywanej przez nią energii ze źródeł bez emisji związków węgla. Ten sposób podejścia należy uznać za szkielet europejskiej polityki energetycznej.

Polityka energetyczna obejmuje pięć dziedzin:

- strategiczny przegląd sytuacji w UE w dziedzinie energii jako fundament europejskiej polityki energetycznej, wraz z określonym krok po kroku planem określającym sposoby realizacji tej wizji;
- długofalowy plan dotyczący energii odnawialnych;
- wewnętrzny przegląd rynku energii i ostateczne wyniki badania konkurencji sektorowej w energetyce;
- priorytetowy plan połączeń wzajemnych i infrastruktury (PINC);
- popularyzacja zrównoważonego wykorzystywania węgla;
- popularyzacja energetyki jądrowej w UE w ramach planu PINC, zgodnie z zapisami Traktatu ustanawiającego Euratom.

Komisarz wyraził swoje przekonanie, że globalne ocieplenie ulega nasileniu i europejska polityka energetyczna powinna zmierzać do obniżenia emisji związków węgla w Europie oraz zmniejszenia wpływu na środowisko. - Z tego powodu w ramach strategicznego przeglądu sytuacji w dziedzinie energii powinniśmy uzgodnić, w przejrzysty i precyzyjny sposób, cele średnio- i długoterminowe z uwzględnieniem wzrastającego udziału lokalnych źródeł energii o niskiej emisji związków węgla w połączeniu różnych źródeł energii, a następnie wytyczyć drogę do osiągnięcia tego celu - powiedział.

Wskazał ponadto, że rozwijanie źródeł energii o obniżonej emisji związków węgla stanowi ogromną szansę dla sektora przemysłu i badań naukowych. Już obecnie Europa zajmuje czołową pozycję na świecie zarówno w dziedzinie technologii jądrowej, jak i energii odnawialnych, ale Stany Zjednoczone wyrosły na liczącego się konkurenta i kwestia ta wymaga rozważenia. - Często mówi się, że Europa, aktywnie zajmując się problemem globalnego ocieplenia zanim uczynią to jej główni konkurenci, stwarza zagrożenie dla własnej konkurencyjności. Należy więc postawić pytanie: w jaki sposób odwrócić tę sytuację i wykorzystać ją z pożytkiem dla UE? - zapytał.

Komisarz stwierdził, że dla zapoczątkowania tego procesu należy najpierw dokonać "skokowej zmiany w zakresie efektywności energetycznej. Gdybym miał wskazać jeden cel priorytetowy, to wskazałbym właśnie na to zagadnienie" - powiedział. Ponadto wskazał na konieczność wykorzystania 20 procent energii dostępnej w ramach obecnych technologii, ale jak dotąd niewykorzystywanej.

Dla realizacji celów średnio- i długookresowych konieczne są plany na przyszłość ukierunkowane na całościowe opracowanie projektu połączenia różnych źródeł energii, koncentrujące się na źródłach energii o obniżonej emisji związków węgla, źródłach energii odnawialnej i handlu kwotami emisji dwutlenku węgla.

Drugą część przemówienia komisarz poświęcił wewnętrznemu europejskiemu rynkowi energii, którego funkcjonowanie jest w jego opinii niezbędne dla osiągnięcia któregokolwiek z powyżej podanych celów.

Więcej informacji można znaleźć w zielonej księdze poświęconej energetyce:
tutaj

Teksty pokrewne: 26116, 26294

Kategoria: Ogólna polityka
Źródło danych: Komisja Europejska/ CORDIS
Referencje dokumentu: SPEECH/06/524
Skrót programu lub serwisu: FRAMEWORK 6C; FP6-INTEGRATING; FP6-SUSTDEV
Indeks tematyczny: Koordynacja, współpraca; Oszczędność energii; Rozszczepienie jadra atomowego; Inne zagadnienia dotyczące energii; Odnawialne źródła energii; Badania Naukowe


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii