Wspólne patrole strażników parków krajobrazowych i policjantów


Wspólne patrole strażników parków krajobrazowych i policjantów: artykuł nr 3469

2006-10-05 14:38:05 Leśnictwo

Strażnicy parkowi i policjanci już w najbliższy weekend będą wspólnie patrolowali obszar Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w Jurze Krakowsko–Częstochowskiej. To pilotaż programu, w ramach którego śląscy policjanci częściej zaczną zwracać uwagę na niszczenie chronionej przyrody. Według Michała Górala z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, głównymi problemami, z którymi stykają się parkowi strażnicy są nielegalne zbiory grzybów i wycinki drzew na obszarach chronionych, a także osoby wjeżdżające na teren parków niedozwolonymi pojazdami.

"Strażnicy parkowi mogą tylko legitymować osoby naruszające prawo ochrony przyrody; uprawnienia policji są znacznie większe. W naszej współpracy chodzi jednak głównie o wymiar edukacyjno-prewencyjny. Wspólne patrole mają przede wszystkim upominać i informować” – wyjaśnia Góral.

W tym roku śląscy policjanci ze strażnikami patrolowali już próbnie razem teren jednego z parków krajobrazowych woj. śląskiego. Uczestniczący w patrolach policjanci sygnalizowali potem potrzebę przeszkolenia ich w zakresie prawa ochrony przyrody, a także ogólnej wiedzy o przyrodzie.

"Takie szkolenia dla policjantów z powiatów znajdujących się na terenach parków zorganizujemy zimą własnymi siłami, niewielkim kosztem. Już wiosną będą zatem przygotowani, by wspólnie z nami patrolować parki, ale też samodzielnie reagować w przypadkach naruszeń prawa” – ocenia Góral.

Formalne porozumienie o współpracy śląskiej policji i strażników zostało zawarte w środę 3 października. Oprócz wspólnych patroli, przewiduje ono też współpracę przy ochronie lasów, zwalczaniu kradzieży drewna, niszczeniu pomników przyrody i przeciwdziałaniu powstawania dzikich wysypisk śmieci.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego powstał 1 stycznia 2000 roku. Jego zadaniem jest ochrona najcenniejszych zasobów środowiska, prowadzenie edukacji przyrodniczej, a także tworzenie i utrzymanie tras ruchu turystycznego oraz promowanie parków krajobrazowych.

W granicach woj. śląskiego mieści się osiem parków krajobrazowych: Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Lasy nad Górną Liswartą, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, Stawki, Żywiecki i Załęczański. Większość z nich została utworzona w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa