Torfowiska ogrzały Ziemię


Torfowiska ogrzały Ziemię: artykuł nr 3546

2006-10-16 12:37:48 Ekologia

Rozległe torfowiska dalekiej północy mogły pobudzić globalne ocieplenie, do którego doszło pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, około 12 tys. lat temu. Pozostały po epoce lodowcowej lód topniał w okresie, gdy torfowiska te powstawały. Mimo to emitowany przez nie gaz cieplarniany - metan, nadał ociepleniu tempa - mówi badający zmiany klimatu na University of California Los Angeles Glen MacDonald, główny autor artykułu w ostatnim numerze "Science".

Wiedza ta nie zmniejsza odpowiedzialności ludzi za ocieplenie - zastrzegają badacze. Przypominają, że ilość metanu wyemitowanego do atmosfery od początku Rewolucji Przemysłowej w XIX w. przekracza naturalną emisję tego gazu, ulatującego ze starych torfowisk w efekcie rozkładu materii.

W ostatnich 200 latach człowiek doprowadził do podwojenia zawartości metanu w powietrzu - dodaje MacDonald. Pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, około 12 tys. lat temu, torf "odkręcił swój kurek z gazem" - twierdzi MacDonald - powodując wzrost atmosferycznego stężenia metanu z 450 do 750 cząsteczek na miliard. Tymczasem od roku 1750 do dziś stężenie metanu w atmosferze skoczyło od 750 do 1.700 cząsteczek na miliard.

Około 60 proc. metanu trafiającego do atmosfery ma pochodzenie antropogeniczne - podkreśla MacDonald. - "Współczesne źródła naturalne tego gazu nie dałyby takiego wrostu, jaki obserwujemy" - dodaje.

Metan jest bezwonnym i bezbarwnym gazem. Ma udział w efekcie cieplarnianym, w którym ciepło słońca zatrzymywane jest w niższych warstwach atmosfery, ogrzewając Ziemię.

Powszechnie występuje w przyrodzie. Jest np. produktem beztlenowego rozkładu szczątków organicznych. Tak właśnie dzieje się na torfowiskach, zbudowanych z grubych warstw nie w pełni zbutwiałej materii, przykrytych żywymi roślinami.

Badacze pobrali i ustalili metodą radiowęglową wiek próbek torfu z 84 stanowisk na Syberii. Później porównali je z innymi próbkami z północnej Europy, Azji i Ameryki Północnej, także Grenlandii. Ostatecznie określili, że torfowiska powstały jeszcze przed końcem ostatniej epoki lodowcowej. Doszli też do wniosku, że po jej zakończeniu bardzo szybko się powiększały.

Metan działa do 23 razy silniej w procesie cieplarnianym niż dwutlenek węgla, dlatego poznanie jego potencjalnego źródła jest tak ważne - podkreślają naukowcy. ZAN

Artykuł pochodzi z Serwisu Naukowego PAP.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii