Arboretum w podprzemyskich Bolestraszycach


Arboretum w podprzemyskich Bolestraszycach: artykuł nr 3547

2006-10-16 12:39:54 Botanika

Ponad 50 tys. turystów zwiedziło w tym roku Arboretum w podprzemyskich Bolestraszycach. Placówka obchodząca w tym roku swoje 30-lecie należy do nielicznych w Polsce zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem kolekcji rzadkich roślin, w tym zagrożonych wyginięciem.

W Arboretum w Bolestraszycach można obecnie zobaczyć około 1800 gatunków, odmian i form drzew oraz krzewów, 1200 gatunków roślin zielonych i 180 gatunków roślin szklarniowych. Grupę roślin zagrożonych, ginących i rzadko już występujących reprezentuje ponad 160 gatunków.

W 1995 r. w Bolestraszycach powstało Muzeum Przyrodnicze, zorganizowane wspólnie z Muzeum Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucjonizmu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W ramach stałej ekspozycji można zobaczyć ponad sto gatunków ptaków rodzimego pochodzenia oraz stale tu gniazdujących lub zalatujących.

O każdej porze roku Arboretum zmienia swój wygląd, a scenerię tworzy sama przyroda. Na jej tle szczególnie pięknie prezentuje się klasycystyczny dwór, w którym w XIX wieku mieszkał i tworzył wybitny malarz Piotr Michałowski.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki