Związek pomiędzy rozpadem lodowca szelfowego Larsena a działalnością człowieka


Związek pomiędzy rozpadem lodowca szelfowego Larsena a działalnością człowieka: artykuł nr 3568

2006-10-19 03:51:14 Ekologia

Po raz pierwszy zespół naukowców powiązał niedawny dramatyczny rozpad antarktycznych lodowców szelfowych z działalnością człowieka. W ciągu ostatnich 50 lat poziom temperatur w centralnym regionie zachodniego półwyspu antarktycznego wzrósł o prawie 3 stopnie Celsjusza, co znacznie przewyższa przeciętny globalny wzrost temperatury wynoszący 0,52 stopnia Celsjusza i prawdopodobnie stanowi najwyższą spośród wartości odnotowanych na Ziemi.

Najbardziej widocznym skutkiem wzrostu temperatury jest rozpad lodowców szelfowych w regionie; w ciągu ostatnich 30 lat rozpadła się pokrywa lodowa o powierzchni ponad 13 500 kilometrów kwadratowych.

W latach 1995 i 2002 na całym świecie zwrócono uwagę na nieoczekiwany rozpad ogromnych fragmentów północnej części lodowca szelfowego Larsena. W 2002 r. rozpadła się część lodowca szelfowego o powierzchni 3 250 kilometrów kwadratowych. W tym czasie pojawiły się pytania o to, czy te dramatyczne wydarzenia stanowią wynik działalności człowieka. Obecnie zespół naukowców pod kierownictwem doktora Garetha Marshalla z instytutu badawczego British Antarctic Survey odnalazł dowody na potwierdzenie tej tezy.

Globalne ocieplenie spowodowało zmiany wzorców pogodowych na Antarktydzie. Silniejsze zachodnie wiatry regularnie kierują cieplejsze powietrze w kierunku wschodnim, ponad górami Półwyspu Antarktycznego, liczącymi powyżej 2 000 m wysokości. W takim przypadku, jak miało to miejsce w latach 1995 i 2002, temperatura w północno-wschodniej części półwyspu wzrasta o około 5 stopni Celsjusza. Wzrost ten przyczynia się z kolei do stworzenia warunków sprzyjających spływaniu wody, występującej na powierzchni lodu w wyniku jego topnienia, do szczelin; proces ten prowadzi do rozpadu lodowców szelfowych.

- Po raz pierwszy udało się ustalić proces fizyczny bezpośrednio wiążący rozpad lodowca szelfowego Larsena z działalnością człowieka - wyjaśnił dr Marshall. - Rozkład zmian klimatu na naszej planecie nie jest równomierny - pod ich wpływem wzorce pogodowe podlegają złożonym zmianom, których ustalenie wymaga szczegółowych badań i zastosowania technik modelowania komputerowego. Zjawisko obserwowane w jednym z bardziej oddalonych regionów naszej planety ilustruje lokalny mechanizm zwielokrotnienia zmian, prowadzący do dramatycznej zmiany klimatu widocznej w regionie Półwyspu Antarktycznego.

Wyniki badań publikowane są w czasopiśmie "Journal of Climate".

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.antarctica.ac.uk/

Źródło danych: British Antarctic Survey/CORDIS
Indeks tematyczny: Koordynacja, współpraca; Nauki o ziemi; Ochrona środowiska; Meteorologia; Badania NaukoweNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii