Koniec z połowami dorsza na Morzu Północnym?


Koniec z połowami dorsza na Morzu Północnym?: artykuł nr 3567

2006-10-19 03:48:40 Ekologia

Naukowcy opowiadają się za całkowitym wstrzymaniem połowów dorsza na Morzu Północnym. Swoją rekomendację przestawiła europejskim rządom Międzynarodowa Rada Badań Morza. Eksperci Rady twierdzą, że populacje dorsza i kilku innych gatunków na Morzu Północnym są zagrożone. O całkowity zakaz połowów Rada apeluje od czterech lat, ale do tej pory europejskie stolice nie zdecydowały się na jego wprowadzenie.

Komisarz Unii Europejskiej do spraw rybołówstwa Joe Borg twierdzi, że całkowite wstrzymanie połowów jest nierealne i opowiada się za stworzeniem mniej drastycznego programu, który miałby pomóc w odrodzeniu się zagrożonych populacji. O limitach połowów na przyszły rok unijni ministrowie mają zdecydować w grudniu.

Źródło: IAR

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii