Polska może stracić miliardy euro funduszy strukturalnych


Polska może stracić miliardy euro funduszy strukturalnych: artykuł nr 714

2005-05-24 00:45:49 Ekologia

Polska może utracić miliardy euro na pomoc regionalną, jeśli nie dostosuje swojego prawa w zakresie ochrony środowiska do unijnych standardów - podała w poniedziałek agencja Reutera. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Polski powiedzieli agencji Reutera, że jeśli Polska nie upora się szybko z tym problemem, to pomoc z UE może być mniejsza niż wcześniej zakładano.

"Projekty na pomoc strukturalną są obecnie akceptowane tylko warunkowo. Jednak ostateczna decyzja o przyznaniu funduszy raczej nie będzie podpisana, chyba że zostaną przyjęte nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska" - informuje agencja, powołując się na pragnącego zachować anonimowość przedstawiciela Komisji.

Polska w latach 2004-2006 miałaby otrzymać 12 mld euro, m.in. na zwiększanie zatrudnienia, budowę nowych dróg, ochronę środowiska itd. Natomiast według wstępnego planu budżetu na lata 2007-2013 - przygotowanego przez Luksemburg, przewodniczący w tym półroczu pracom UE - środki wyniosłyby 60-70 mld euro. Ostateczna suma zależy od przebiegu toczących się negocjacji.

Cytowany przez agencję wysoki rangą polski dyplomata ostrzega, że część tych środków może przepaść, jeśli Polska nie dostosuje swojego prawa do standardów unijnych w zakresie ochrony środowiska.

"Poprawka do ustawy o ochronie środowiska jest już w parlamencie i jest szansa, że zostanie uchwalona w najbliższych miesiącach" - cytuje polskiego dyplomatę Reuters.

Zgodnie z unijnym prawem, Polska powinna przesyłać do Komisji Europejskiej szczegółowe raporty określające, jaki wpływ na środowisko naturalne mają projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych, np. budowa dróg czy oczyszczalni ścieków. Bez tego, jak powiedział Reutersowi przedstawiciel Komisji, nie będzie zgody na uruchomienie funduszy.

Równocześnie rozmówca z KE odrzucił sugestię, że polska komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner mogłaby użyć swoich wpływów politycznych i postarać się, by fundusze zostały uruchomione.

Źródło: PAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii