W Ujściu Warty jest już kilkanaście tysięcy gęsi


W Ujściu Warty jest już kilkanaście tysięcy gęsi: artykuł nr 3592

2006-10-23 13:10:26 Zoologia

W Parku Narodowym Ujście Warty w województwie lubuskim zaczął się szczyt jesiennej migracji dzikiego ptactwa, w tym głównie arktycznych gęsi. Na razie jest ich kilkanaście tysięcy, jednak z każdym dniem liczba gęsi rośnie. Może osiągnąć nawet ponad 100 tys. i więcej, co nie należy na tym terenie do rzadkości.

Ujście Warty do Odry to jedno z najważniejszych w Europie Środkowej miejsc jesiennej i wiosennej koncentracji migrującego ptactwa. Dominują trzy gatunki gęsi białoczelne, zbożowe i nasz rodzimy gatunek gęgawy.

„Na razie dokładne policzenie gęsi, co robimy cyklicznie uniemożliwiają poranne, a nawet utrzymujące się przez cały dzień mgły. Obecnie ich liczbę szacujemy na kilkanaście tysięcy” – mówi dyrektor Parku „Ujście Warty” Konrad Wypychowski.

Nie tylko coraz liczniejsze są arktyczne gęsi. W Parku pojawiły się stada migrujących kaczek. Są to przede wszystkim świstuny i krzyżówki, ale można spotkać inne gatunki.

Przyrodnicy zachęcają miłośników ptaków do ich obserwacji w naturze - stada gęsi przybywają na odpoczynek na rozlewiska w godzinach południowych – wówczas warto zobaczyć lądujące klucze gęsi. Uroku krajobrazom dodaje wszechobecne babie lato tworzące na roślinach grube "pończochy".

Na obszarze Parku Narodowego "Ujście Warty" zaobserwowano ponad 250 gatunków ptaków. 64 gatunki ptaków występujących na terenie Parku to gatunki "specjalnej troski", a 31 z nich są gatunkami lęgowymi np. derkacz, rybitwa białoczelna, wodniczka, żuraw, bąk i bielik.

Późną jesienią park jest królestwem arktycznych gęsi, których koncentracje sięgają tam ok. 80 tys. osobników, a w niektóre lata mogą dochodzić nawet do 200 tys. osobników. Obszar ten jest także ważnym zimowiskiem dla ptaków m.in. łabędzi krzykliwych i niemych, kaczek, gęsi i bielików.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii