Czy polskie LIBERUM VETO popsuje unijną jednomyślność?


Czy polskie LIBERUM VETO popsuje unijną jednomyślność?: artykuł nr 6160

2009-03-09 13:55:08 Ekologia

Koalicja Klimatyczna wzywa polski rząd, by jutro, 10 marca 2009 roku, na posiedzeniu Rady Ministrów Finansów UE, poparł przyjęcie mechanizmu finansowania walki ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się.

Organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej z niepokojem obserwują postawę Polski, która jest jedynym krajem w całej Wspólnocie sprzeciwiającym się zaproponowanym przez Komisję Europejską propozycjom pozyskiwania funduszy dla najbiedniejszych krajów, które już dziś borykają się z dotykającymi ich skutkami zmian klimatu. Polska na ich tle jest bogatym krajem o silnej gospodarce, który nawet w momencie kryzysu nadal notuje wzrost gospodarczy, a ponadto ponosi za zmiany klimatu historyczną odpowiedzialność zajmując miejsce w pierwszej 15 największych, światowych emitentów CO2.

Koalicja Klimatyczna, tak jak ponad 450 organizacji ekologicznych z całego świata zrzeszonych w organizacji Climate Action Network, apeluje, by udział krajów uprzemysłowionych w finansowaniu walki ze zmianami klimatu w państwach rozwijających się wynosił 110 mld € rocznie do 2020 roku. Udział Unii Europejskiej w tej sumie powinien wynieść ok. 35 mld € rocznie. Koalicja popiera przygotowaną przez Greenpeace propozycję podziału zobowiązań finansowych pomiędzy państwa członkowskie UE, wedle której nasz kraj miałby co roku przeznaczać 1,5 mld € na wspólny fundusz ochrony klimatu.
 „To tyle ile PKP planuje wydać na modernizację głównych dworców kolejowych w Polsce do 2012 roku. W trudnych czasach Polska korzystała z pomocy międzynarodowej i teraz przyszedł czas, abyśmy my pomogli krajom, które najbardziej cierpią z powodu zmian klimatu” – mówi Julia Michalak, koordynator kampanii klimatyczno – energetycznej Greenpeace.

Kalkulacja przygotowana przez Greenpeace opiera się na wskaźniku wyliczającym zobowiązania krajowe w walce ze zmianami klimatu, opracowanym przez  międzynarodowe organizacje i instytucje: Ecoequity, Fundację Heinricha Bölla, Christian Aid i Stockholm Environment Institute . Kwota 110 mld € została podzielona pomiędzy kraje rozwinięte i kraje nowouprzemysłowione - których PKB przewyższa 15 000 USD  - z wyłączeniem najbardziej narażonych na zmiany klimatu krajów wyspiarskich. Wskaźnik opiera się na wielkości emisji od roku 1990 i wysokości PKB na osobę, przy wykorzystaniu danych prognozowanych na rok 2010 (szczegóły w załączniku).

 „To bardzo sprawiedliwy i solidarny mechanizm. Kraje mające nieporównywalnie mniejszą odpowiedzialność za wkład w zmiany klimatu, ale bogatsze, jak – np. Hiszpania - zapłacą więcej niż Polska”- powiedział dr Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej – „Co więcej, nasz kraj może zmniejszyć swój udział w funduszu. Wystarczy, abyśmy zaczęli ograniczać wielkość naszej emisji gazów cieplarnianych”.

Koalicja Klimatyczna


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii