Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer 2007


Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer 2007: artykuł nr 4947

2007-08-28 13:36:44 Ekologia

Pod patronatem Prezydenta Warszawy, przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Środowiska oraz UNEP/GRID Warszawa przebiega jeden z największych konkursów akademickich w Polsce. Już w październiku międzyuczelniane Jury wybierze najlepszą pracę magisterską lub licencjacką poświęconą szeroko rozumianym problemom teorii i praktyki w zakresie ochrony środowiska i w procesach zrównoważonego rozwoju.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz warsztaty ekologiczne w siedzibie głównej firmy Bayer w Leverkusen

Warszawa, 28 sierpnia 2007 r. – Firma Bayer oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zapraszają absolwentów oraz licencjatów do zgłaszania swoich prac magisterskich i licencjackich do konkursu „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer”. Organizatorzy oczekują na prace zaakceptowane przez promotora lub obronione, poświęcone problemom teorii i praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska, w tym również związane z odnawialnymi bądź niekonwencjonalnymi źródłami energii. Prace złożone (przyjęte przez promotora) oraz obronione w roku akademickim 2005/2006 lub 2006/2007 można zgłaszać do 5 października 2007 roku.

„Jako firma innowacyjna i odpowiedzialna społecznie chcemy budzić wrażliwość ekologiczną młodych absolwentów wyższych uczelni. Nowoczesne technologie stwarzające ogromne możliwości rozwoju w każdej dziedzinie muszą być wdrażane odpowiedzialnie. Nie możemy niszczyć otaczającego nas środowiska naturalnego bo żadna technologia nam go nie zastąpi. Od kilku lat wysoki poziom prac nadsyłanych na konkurs upewnia nas, że mamy inżynierów, biologów, chemików, i absolwentów wielu innych specjalności świetnie wykształconych i jednocześnie świadomych ekologicznych zagrożeń. Poprzez nasz konkurs chcemy z naszym przesłaniem zrównoważonego rozwoju docierać każdego roku do coraz szerszego kręgu absolwentów polskich uczelni. Nasz konkurs jest częścią edukacyjnych działań proekologicznych prowadzonych od wielu lat przez firmę Bayer we współpracy z UNEP. W tym roku patronuje nam Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Edukacji Narodowej ” - mówi Monika Lechowska, Communications Manager, Bayer Sp z o.o.Na konkurs przesyłać można prace, których tematyka dotyczy:

  • Wpływu człowieka na zmiany klimatyczne;
  • wykorzystania i rozwoju technik i technologii przyjaznych środowisku;
  • sposobów pozyskiwania energii;
  • źródeł energii odnawianej;
  • zagrożeń dla środowiska związanych z pozyskiwaniem energii;
  • możliwości oszczędzania energii;
  • czynników determinujących zrównoważony rozwój w polskich realiach;
  • szans i zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju wynikających z globalizacji życia gospodarczego i społecznego;
  • sytuacji prawnej regulującej wpływ rozwoju gospodarczego na ochronę środowiska;
  • kulturowych, psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań, które kształtują społeczny wizerunek chemii, techniki i technologii w kontekście ochrony środowiska.

Organizatorzy oczekują na prace magisterskie i licencjackie ze wszystkich kierunków studiów: humanistycznych, technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, które tematyką są związane z problematyką zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe: Grand Prix w wysokości 5 tys. PLN, dwie nagrody główne o wartości 3 tys. PLN każda, oraz udział w międzynarodowych warsztatach poświęconych problematyce ochrony środowiska w Leverkusen, siedzibie głównej firmy Bayer. Warsztaty to nie tylko okazja do wymiany własnych poglądów i wiedzy ekologicznej ale również możliwość poznania rówieśników z wielu krajów świata, ich kultury i sposobu życia.

Termin zgłaszania prac upływa 5 października 2007 r. Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć jednostronicowy abstrakt będący skróconym opisem tematyki poruszanej w pracy magisterskiej.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 24 października br. podczas Eko-Forum – debaty będącej merytoryczną kontynuacją konkursu.

Prace prosimy przesyłać na adres: Fischer&Zubek PR Partners, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa.

Konkurs „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer” jest integralną częścią realizowanego przez firmę Bayer „Programu Promocji Zrównoważonego Rozwoju”. Pozostałe elementy akcji to konkurs fotograficzny „Ekologia w Obiektywie” kierowany zarówno do zawodowych fotografików jak i amatorów
oraz „Eko-Forum” czyli debata ekologiczna z udziałem wybitnych specjalistów w tym zakresie.

Szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin są dostępne na stronach internetowych www.ambasadorekologii.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii