Nasi przodkowie i neandertalczycy


Nasi przodkowie i neandertalczycy: artykuł nr 3743

2006-11-14 16:20:19 Zoologia

Amerykańscy genetycy udowodnili, że najbardziej rozprzestrzeniony wariant ważnego dla rozwoju mózgu genu microcephalin pojawił się w populacji Homo sapiens 37 000 lat temu w rezultacie skrzyżowania się naszych przodków z neandertalczykami lub innymi archaicznymi przedstawicielami ludzkiego rodu. Wniosek oparty jest na tym, iż ten wariant genu bardzo mocno różni się od innych, dużo rzadszych wariantów, spotykanych u współczesnych ludzi.

To oznacza, że on nie mógł się pojawić u naszych przodków w wyniku mutacji, a był otrzymany z zewntątrz. "Neandertalski" gen prawdopodobnie dawał jakieś pierwszeństwo swoim posiadaczom, co zabezpieczyło jego szybkie rozprzestrzenianie się w populacjach homo sapiens.

Grażyna Siedlecka, za: ELEMENTY.ru

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii