Jak pomóc Ziemi? Jak pomóc sobie? - konkurs dla uczniów i nauczycieli


Jak pomóc Ziemi? Jak pomóc sobie? - konkurs dla uczniów i nauczycieli: artykuł nr 6064

2009-01-06 10:42:13 Ekologia

W ramach kampanii edukacyjno–informacyjnej prowadzonej w związku z zakończoną niedawno w Poznaniu 14 Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalny program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i społecznych, jak też do zespołów szkół i liceów. Ma on za zadanie pokazać uczniom, jak wkrótce może zmienić się Ziemia, jeśli już dziś nie zadbamy o ochronę środowiska.

Dążąc do budowania wśród uczniów świadomości ekologicznej, opracowane zostały specjalne propozycje scenariuszy lekcji, które można włączyć do programu zajęć szkolnych. Celem przygotowanych materiałów multimedialnych jest odejście od nauczania w formie wykładu i  wpłyniecie w ten sposób na poziom przyswajalności wiedzy dotyczącej zmian klimatu.

Zestaw przygotowanych materiałów multimedialnych obejmuje:

  • Scenariusz lekcji nt. zmian klimatu (do pobrania)
  • Spis przydatnych linków i publikacji (do pobrania)
  • Aktywne formy nauczania (do pobrania)
  • Przewodnik dla nastolatka – Bądź eko-trendy! (do pobrania)

Ze skierowanym do szkół programem edukacyjnym ściśle wiążą się również dwa konkursy - skierowany do uczniów konkurs „Jak pomóc Ziemi? Jak pomóc sobie?” oraz konkurs dla nauczycieli na najciekawszą adaptację ekologicznej lekcji.

Konkurs dla uczniów

Konkurs „Jak pomóc Ziemi? Jak pomóc sobie?” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zaproszonych przez Ministerstwo Środowiska do uczestnictwa w programie. Zadaniem uczestników będzie stworzenie autorskiego programu ekologicznego dla swojej szkoły. Powinien on zawierać zarówno plan eko-działań, takich jak np. segregacja śmieci czy ograniczenie zużycia w placówce energii elektrycznej, jak i plan wdrożenia i promocji proekologicznych działań wśród uczniów.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano:
Trzy równorzędne zestawy nagród głównych dla ucznia/ dla zespołu uczniów do podziału – odtwarzacz MP3 i cyfrowy aparat fotograficzny
Wyróżnienia dla 5 klas, które zgłosiły największą liczbę uczestników – 35 koszulek dla jednej klasy. Prace konkursowe można przesyłać od 12 stycznia do 2 lutego 2009 r. 


Konkurs dla nauczycieli

Konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zaproszonych przez Ministerstwo Środowiska do uczestnictwa w programie. Głównym celem konkursu skierowanego do nauczycieli jest zachęcenie ich do przeprowadzenia, w oparciu o przygotowane propozycje materiałów multimedialnych jak najciekawszej i najatrakcyjniejszej dla uczniów eko-lekcji.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano:
Trzy równorzędne nagrody główne – tablica interaktywna
Pięć wyróżnień – zestaw filmów przyrodniczych wraz z odtwarzaczem DVD

Prace konkursowe można przesyłać od 12 stycznia do 2 lutego 2009 r.
cop14.gov.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii