Wrocławska Akademia Rolnicza - Uniwersytetem Przyrodniczym


Wrocławska Akademia Rolnicza - Uniwersytetem Przyrodniczym: artykuł nr 3862

2006-12-01 22:36:17 Ciekawostki

Po 32 latach istnienia jako Akademia Rolnicza, wrocławska uczelnia zmienia nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy. Uniwersytet Przyrodniczy to trzecia nazwa pod jaką funkcjonuje uczelnia. Powstała w 1951 r. jako Wyższa Szkoła Rolnicza, a 21 lat później przemianowano ją na Akademię Rolniczą.

Uczelnia działa w budynkach dawnego Instytutu Rolniczego niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Powojenne początki uczelni to jesień 1945 roku, kiedy w połączonych organizacyjnie Uniwersytecie i Politechnice zaczęły funkcjonować Wydziały: Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. W 1951 roku wyodrębniła się z nich samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1971 roku funkcjonuje jako Akademia Rolnicza we Wrocławiu.

Źródło: PAP/Wikipedia/iw

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek