Zamiast testów na zwierzętach


Zamiast testów na zwierzętach: artykuł nr 3949

2006-12-19 02:11:41 Zoologia

Baza metod alternatywnych do eksperymentów na zwierzętach została opublikowana w Internecie przez Europejskie Centrum Walidacji Metod Alternatywnych ECVAM, organu należącego do Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej WCB. Serwis przedstawia praktyczne informacje w formie zweryfikowanych specyfikacji technicznych na temat różnych aspektów zaawansowanych, alternatywnych technik oceny toksykologicznej. Oczekuje się, że baza zainteresuje szczególnie władze krajowe, środowisko naukowe oraz przedstawicieli ruchu na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.

Baza danych zawiera podsumowanie metod oraz protokoły dotyczące ich skuteczności, wyniki oceny, informacje o formalnych badaniach walidacyjnych oraz rezultaty poszczególnych testów.

Wspomniane narzędzie nabierze prawdopodobnie większego znaczenia wraz z wdrożeniem dyrektywy REACH w sprawie środków chemicznych. Obowiązek testowania środków chemicznych będzie oznaczał zwiększenie liczby testów na zwierzętach w perspektywie krótkoterminowej. Komisja stwierdziła jednak, że zobowiązuje się do znalezienia większej liczby metod alternatywnych dotyczących testowania środków chemicznych.

Baza dostępna jest na stronie internetowej:
http://ecvam-dbalm.jrc.cec.eu.int

Źródło: Komisja Europejska, WCB, CORDIS

 

Zobacz też:
Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii