Uniwersytet Jagielloński na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja


Uniwersytet Jagielloński na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja: artykuł nr 49969

2013-05-13 21:08:37 Ciekawostki

Tegoroczna edycja Festiwalu Nauki w Krakowie odbędzie się pod hasłem "Oblicza wody", które nawiązuje do obchodów Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody ogłoszonego przez ONZ. Organizatorzy chcą tym samym zwrócić uwagę na faktyczny problem czystości, niedoboru i wykorzystania wody. Impreza odbywać się będzie od 15 do 18 maja. Centrum wydarzeń w postaci Festynu Nauki zlokalizowane będzie tradycyjnie na płycie Rynku Głównego w Krakowie oraz na terenie Collegium Nowodworskiego UJ, przy ul. św. Anny 12.

Dodatkową atrakcję tegorocznej edycji stanowić będzie m.in. organizacja 15 maja, w przeddzień oficjalnej inauguracji Festiwalu, IV Międzyuczelnianego Wyścigu „Smoczych Łodzi" i Wielkich Regat Ósemek na Wiśle. Nie zabraknie również koncertu inauguracyjnego przygotowanego przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Od czwartku (16 maja) do soboty (18 maja), Rynek Główny w Krakowie zamieni się w „naukowe miasteczko namiotowe". Będzie można porozmawiać z naukowcami, studentami i innymi osobami zaangażowanymi w organizację Festiwalu. Chętni będą mogli wykonać proste doświadczenia, eksperymenty lub pomiary. Bezpłatnie będzie można też zwiedzić niektóre muzea, instytuty, albo wziąć udział w warsztatach.

 

Ciekawy program przygotowały wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego. W namiocie Wydziału Chemii UJ odbywać się będzie prezentacja ciągła doświadczeń chemicznych wykonywanych przez studentów Naukowego Koła Chemicznego oraz pracowników i magistrantów Zakładu Dydaktyki Chemii pod wspólnym tytułem „Woda nie jedno ma imię – czyli niezwykły świat wody i roztworów wodnych", w trakcie której będzie można m.in.: zobaczyć reakcje barwne biegnące w roztworach wodnych – czyli woda jako rozpuszczalnik oraz okiem chemika-detektywa wykryć, jakie substancje znajdują się w wodzie.

 

Z kolei Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ zaprasza do swojego namiotu na pokaz doświadczeń: dziwne przygody stojącej i płynącej wody (hydrostatyka i hydrodynamika) oraz przegląd prac dotyczących układów zawierających wodę pt. „Woda wpływa na wiele..." i prezentacje o wodzie we Wszechświecie (Obserwatorium Astronomiczne).

 

Tajemnice wody będzie przybliżał zainteresowanym Instytut Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w tak interesujących prezentacjach jak: "Tajemne moce wody – jedna cząsteczka tyle właściwości"; "Przystosowania do życia na lądzie i w wodzie"; "Żeby żyć trzeba wodę pić – czyli o znaczeniu nawodnienia organizmu", czy "Jak mikroorganizmy pomagają chronić środowisko i oczyszczać ścieki i wodę".

 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ uczynił wodę tematem większości swoich pokazów, czyli: "Woda jako surowiec (np. Rola chromatografii w wykrywaniu związków toksycznych w oczyszczanej wodzie)"; "Woda jako środowisko życia mikroorganizmów (m.in.: Świat w kropli wody)"; "Właściwości wody"; "Rola wody w organizmie i konserwacji żywności (np.: dlaczego przy odwodnieniu organizmu najlepiej podawać wodę z cukrem i solą?)", "Woda jako środowisko reakcji" i "Szybkie i inteligentne – rola wody w niezwykłym życiu roślin".

 

Również przedstawiciele nauk humanistycznych spróbują – na swój sposób – zmierzyć się z zagadnieniem wody. I tak Wydział Historyczny UJ będzie snuć opowieści o bitwach morskich i piratach, czyli "Woda a historia", zaś Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UJ) przybliży zagadnienia: "Centrum Zarządzania Kryzysowego – powódź w Polsce" oraz "Polska Akcja Humanitarna – woda jako problem społeczno-polityczny na świecie".

 

Po raz pierwszy w namiotach na Rynku Głównym (czyli oprócz siedziby wydziałów medycznych w Collegium Nowodworskiego) będziemy gościć przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medium (Zakład Ratownictwa Medycznego), którzy opowiedzą dlaczego woda bywa niebezpieczna, a w prezentacjach multimedialnych pokażą, jak ratować tonących i udzielą instruktażu pierwszej pomocy osobom ewakuowanym z wody.

 

Także na estradzie będziemy widoczni w zmaganiach z żywiołem wody. Dr Marek Gołąb z Pracowni Pokazów Fizycznych (Instytut Fizyki UJ, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) przez wszystkie trzy dni Festynu Nauki (czyli części Festiwalu Nauki odbywającej się na Rynku Głównym) przedstawi widowiskowy pokaz doświadczeń fizycznych zatytułowany „Żywioły w akcji".

 

Tradycyjnie Festiwal Nauki w Krakowie zagości również w zabytkowych wnętrzach Collegium Maius UJ przy ul. Jagiellońskiej 15, w których 16 i 17 maja (godz. 11.00-17.00) odbędą się interesujące prezentacje, przygotowane przez Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum UJ, Pracownię Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum UJ oraz Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. W programie m.in.: pokaz technik graficznych, badanie pH papieru, uzupełnianie ubytków masą papierową, czerpanie papieru, metody konserwacji skóry. Dla dzieci i młodzieży przewidziano warsztaty origami oraz stanowisko do samodzielnego malowania. Wstęp wolny.

 

Szczegółowy program wydarzeń przygotowanych przez Uniwersytet Jagielloński:

http://www.uj.edu.pl/documents/10172/44d0f501-a29c-4583-bf66-70ea6116b5f7

 

Współorganizatorami XIII Festiwalu Nauki w Krakowie są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

W Festiwalu udział wezmą także instytucje zaproszone: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Ogród Doświadczeń w Krakowie, Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie, Porozumienie Doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, Urząd Statystyczny w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.

Katarzyna Pilitowska
rzecznik prasowy UJ

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek