Sejm uchwalił ustawę o naprawie szkód w środowisku


Sejm uchwalił ustawę o naprawie szkód w środowisku: artykuł nr 4293

2007-03-08 12:58:02 Ekologia

Sejm uchwalił w środę ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, która określa zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenia. Ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektywy unijnej z 2004 roku. Za uchwaleniem ustawy głosowało 395 posłów, jeden wstrzymał się od głosu. Wiceminister środowiska Krzysztof Zaręba podczas prac nad projektem wyjaśniał, że dotychczas sprawy odszkodowań za zanieczyszczenie środowiska były rozwiązywane w różny sposób. W każdym państwie członkowskim UE były odrębne przepisy, dlatego też ustawa ma istotne znaczenie dla jednolitości w obrębie całego unijnego rynku.

Przepisy dyrektywy unijnej powinny zostać wprowadzone do legislacji państw członkowskich przed 30 kwietnia 2007 roku.

"Zasada zakładająca, że zanieczyszczający środowisko płaci, jest stosowana w Polsce już od lat. System opłat i kar za zanieczyszczenia i szkody w środowisku był wprowadzony w latach 80. Działał skutecznie, ale nie był rozwiązaniem kompatybilnym z jednolitą polityką w tym zakresie w Unii" - mówił Zaręba.

Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. Z powodu niewywiązywania się sprawców z tego obowiązku, instytucje publiczne ponoszą straty w wysokości od 25 do 125 mln zł rocznie. Nowe prawo przewiduje, że osoby poszkodowane lub inne zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) będą mogły zgłaszać zaistniałe szkody do organów ochrony środowiska. W przypadku, gdy nie będzie można rozpoznać sprawcy lub nie będzie można wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się wojewoda. Na nim ciążyć będzie również obowiązek podjęcia działań w przypadkach wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku. Jeśli zagrożenie zostanie wywołane przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem odpowiedzialnym będzie minister środowiska.

Do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska należeć będzie prowadzenie rejestru zagrożeń i szkód w środowisku.

Źródło: PAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii