Na całym świecie maleje populacja żab


Na całym świecie maleje populacja żab: artykuł nr 4468

2007-04-19 01:04:29 Zoologia

Na całym świecie maleje populacja żab. Z najnowszych badań wynika, że ubywa ich także w rejonach objętych ochroną - informuje tygodnik PNAS. O spowodowanie spadku liczebności populacji płazów podejrzewano grzyba Chytridiomycosis.

Gromadzone od 35 lat dane pozwoliły naukowcom uzyskać historyczną perspektywę na to zjawisko. Naukowcy sprawdzali jednocześnie, czy jakieś zmiany występują wśród jaszczurek – zwierząt zajmujących te same, co żaby, siedliska, ale niewrażliwych na infekcje grzybicze. Okazało się, że w badanym okresie populacje zarówno płazów, jak i gadów zmniejszyły się o 75 proc. Naukowcy doszli wobec tego do wniosku, że nie ma to związku z infekcją grzybiczą.

Źródło: TVP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii