4. Warsztaty Innowacyjności


4. Warsztaty Innowacyjności: artykuł nr 4642

2007-06-04 02:51:23 Ciekawostki

Wykorzystanie indywidualnego potencjału twórczego, kreatywność pracy w zespole oraz biznesowe rozwijanie swoich pomysłów naukowych stanowić będą filary 4. Warsztatów Innowacyjności organizowanych specjalnie dla doktorantów UJ przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu CITTRU. Warsztaty odbywać się będą od 14 do 16 czerwca w siedzibie CITTRU (ul. Czapskich, 4, Kraków). Rekrutacja trwa do 5. czerwca i polega na przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.cittru.uj.edu.pl. Udział jest bezpłatny.

Organizatorzy warsztatów chcą m.in. wykorzystać techniki twórczego myślenia do prognozowania rozwoju nauki, poszukiwania interesujących obszarów badawczych, integracji różnych dyscyplin oraz oczywiście możliwości praktycznej aplikacji na rynku gospodarczym wyników analiz i obserwacji.

Cykl warsztatów realizowany jest w CITTRU od trzech lat i cieszy się dużym powodzeniem. Dotąd udało się przeszkolić ponad 180 osób: studentów, absolwentów i doktorantów. Tegoroczna edycja adresowana jest wyłącznie do doktorantów, którzy w dużej mierze budują naukowy potencjał uczelni. Jak wykazały spotkania przeprowadzone z uczestnikami innego z projektów CITTRU, programu stypendialnego „Akademicka Innowacyjność dla Małopolski” – istnieje bardzo znaczna grupa młodych ludzi zajmujących się fascynującymi zagadnieniami naukowymi. Większość z nich jednak nie ma sprecyzowanego pomysłu na wykorzystanie swoich ekspertyz, nie bardzo także zastanawia się nad rozwojem i modyfikacją swoich projektów. Rozwiązania tych dylematów mogą dostarczyć ćwiczenia i zadania realizowane właśnie w trakcie Warsztatów Innowacyjności CITTRU.

Warto dodać, że organizatorzy nie zamierzają kłaść głównego nacisku na ekonomiczne zastosowanie prac badawczych. CITTRU bardziej stara się pobudzać do rozwoju pomysłów naukowych, wspomagać w integracji badań z różnych dziedzin. Jeśli jednak po warsztatach niektórzy z uczestników zechcą spojrzeć na swe naukowe dokonania przez „biznesowe okulary” uznamy że zajęcia odniosły dodatkowy, interesujący skutek – podsumowuje Piotr Żabicki, koordynator Zespołu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w CITTRU.


Więcej informacji:
Joanna Pyrkosz, tel.: +48 12 663 38 37, e-mail: joanna.pyrkosz@uj.edu.pl
Więcej o warsztatach: http://www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/440 

Uzupełnienie:
Powstało w 2003r. Zadaniem tej jednostki jest wspieranie transferu technologii, promocja przedsiębiorczości akademickiej oraz aplikowanie o fundusze na strategiczne inwestycje UJ, także te związane z rozwojem przedsiębiorczości. Działalność CITTRU to miedzy innymi Innowacyjna Baza Danych, gromadząca i udostępniająca informacje o uniwersyteckich ekspertach, projektach i aparaturze, zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami a firmami, wprowadzenie regulacji oraz doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej i tworzenia firm, edukacja pro-przedsiębiorcza, współpraca międzynarodowa, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na innowacyjne badania.

www.cittru.uj.edu.pl
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek