Ekologiczne przystanie na Mazurach


Ekologiczne przystanie na Mazurach: artykuł nr 4521

2007-05-04 09:47:17 Ciekawostki

Sieć ekologicznych małych przystani żeglarskich, w których możliwa będzie segregacja i odbiór śmieci z łodzi, powstanie w najbliższych latach na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Projekt budowy zaplecza żeglarskiego do 2012 roku, przygotowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich, będzie kosztować ponad 7,5 mln euro, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 6 mln euro - poinformował PAP marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas.

Podkreślił, że budowa ekologicznych marin ma zapobiec degradacji jezior oraz dewastacji linii brzegowej. Dzięki temu wykreowane zostaną także nowe centra ruchu turystycznego i poprawi się poziom usług turystycznych.

Na unijne wsparcie liczyć mogą właściciele lub dzierżawcy portów i przystani, którzy będą budować infrastrukturę ekologiczną. Chodzi o odbiór odpadów stałych i płynnych, toalety i natryski.

O unijne pieniądze mogą się także ubiegać przedsiębiorcy, którzy dopiero zamierzają zbudować port lub przystań.

Z tego programu skorzystają też gminy, na terenie których będą budowane lub modernizowane przystanie.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek