Pomóżmy kasztanowcom


Pomóżmy kasztanowcom: artykuł nr 5132

2007-10-02 13:35:34 Botanika

Dziewięć lat temu szrotówek kasztanowcowiaczek przybył do Polski. Od dziewięciu lat bezlitośnie niszczy nasze kasztanowce. Z roku na rok drzewa są coraz słabsze.

Jak możemy pomóc kasztanowcom jesienią?

Jedną z najprostszych i najtańszych metod zwalczania szkodnika jest jesienne grabienie i utylizacja liści kasztanowca. Skuteczna walka ze szrotówkiem uzależniona jest jednak od skali działania. Musi mieć ona masowy charakter, aby motyl nie przemieszczał się z jednego obszaru na drugi.

Po raz kolejny zatem Fundacja Nasza Ziemia zaprasza wszystkich do udziału w ogólnopolskiej akcji grabienia liści kasztanowca. Akcja jest częścią Programu „Pomóżmy kasztanowcom”. Inicjuje on i wspiera lokalne działania na rzecz ochrony kasztanowców oraz edukacji ekologicznej. Został zapoczątkowany w 2005 roku przez Fundację Nasza Ziemia i firmę Clear Channel Poland. Od 2006 roku partnerem FNZ oraz CCP są Lasy Państwowe – w Małopolsce o pomoc można się zwrócić do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Jesienią 2006 roku działania na rzecz kasztanowców objęła patronatem Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Program „Pomóżmy kasztanowcom” można realizować: 1. propagując ideę szacunku oraz odpowiedzialności za drzewa; 2. popularyzując wiedzę na temat ochrony kasztanowców; 3. inwentaryzując kasztanowce oraz „adoptując” kasztanowce, czyli opiekując się wybranymi drzewami lub wspierając je w walce ze szkodnikiem; 4. nawiązując współpracę z lokalnymi ośrodkami decyzyjnymi odpowiedzialnymi za ochronę przyrody; 5. pozyskując środki na leczenie i pielęgnację drzew.

 

Udział w akcji? Prosta sprawa! Zasada 3 x Z

 

Wystarczy – zgodnie z Zasadą 3 x Z:

 

  1. zgrabić spod kasztanowców liście - najlepiej od razu po ich opadnięciu, bowiem w ciągu kilku-kilkunastu dni larwy szrotówka wejdą pod ziemię, skąd wiosną wrócą na drzewa;
  1. zebrać liście do worków (wypełnione worki należy mocno zawiązać!);
  1. zutylizować – np. zakopując pod 30 cm warstwą ziemi (spod płytszej larwy szrotówka wygrzebią się i wiosną wejdą z powrotem na drzewa). Zebrane liście można również oddać do kompostowania - byle jak najdalej od kasztanowców. Sam kompost uzyskany z liści z larwami szrotówka należy używać najwcześniej od jesieni następnego roku, używanie go wiosną grozi „rozsianiem” larw szrotówka i umożliwi im dotarcie do kasztanowców.

 

UWAGA! W przypadku, kiedy planujemy wygrabienie większych ilości liści (np. w parkach, alejach itp.), warto zgłosić się do referatów ochrony środowiska i gospodarki odpadami – i wspólnie z nimi ustalić sposób pozbycia się liści. Władze gminy zostały poinformowane o akcji i poproszone o pomoc organizacyjną dla wszystkich chętnych.

 

Każdy kasztan na wagę złota

 

Drugą jesienną akcją Programu "Pomóżmy kasztanowcom" jest październikowe Wielkie Kasztanobranie Dzięki niemu Fundacja Nasza Ziemia zdobywa środki na prowadzenie Programu oraz na wiosenne zabiegi ochronne i lecznicze kasztanowców.

Na czym polega i jak przebiega Kasztanobranie?

Po prostu - Fundacja zachęca placówki edukacyjne do zbierania owoców kasztanowca - kasztanów.

Od połowy września placówki edukacyjne zbierają kasztany. Poczynając od października, na początku każdego tygodnia, jest podawana data odbioru owoców. Zostaną one zważone, zaś szkoły, które zebrały największą ilość kasztanów - wynagrodzone.

Skup kasztanów obejmuje następujące województwa oraz miasta: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Poznań, Warszawę, Kałuszyn, Płońsk, Płock, Radom, Kurów, Klementwice i Kłodę, Wrocław, Katowice, Nysę

Jak zgłosić placówkę edukacyjną do Kasztanobrania?

Wystarczy wysłać maila na adres Magdy Lipiec koordynator@pomozmykasztanowcom.pl lub zadzwonić pod nr 502 358 536.

 

serwis internetowy Programu www.pomozmykasztanowcom.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki