Leśnicy pamiętali o Wincentym Polu


Leśnicy pamiętali o Wincentym Polu: artykuł nr 4636

2007-06-01 19:22:30 Leśnictwo

Wśród licznych imprez poświęconych obchodom Roku Wincentego Pola w Polsce znalazła się również ta zorganizowana z inicjatywy Ryszarda Paszkiewicza, nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród. Wczoraj, 31 maja, w Lesku odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie zamku Krasickich, który ponad 150 lat temu został przebudowany właśnie według projektu Wincentego Pola. Aktu odsłonięcia dokonali: Barbara Jankiewicz burmistrz Leska, Wojciech Szepieciński, wicedyrektor RDLP w Krośnie i nadleśniczy Ryszard Paszkiewicz.

Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli w do Bieszczadzkiego Domu Kultury, gdzie odbyła się sesja referatowa, poprzedzona świetnie przygotowanym występem dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku. Montaż słowno-muzyczny pozwolił zapoznać się z różnymi odcieniami twórczości poety.
Bardzo interesujący referat zaprezentowała Grażyna Połuszejko, kustosz muzeum W.Pola w Lublinie, omawiając działalność samego muzeum oraz program obchodzonego właśnie Roku Wincentego Pola w Polsce. Z kolei Stanisław Orłowski przypomniał o związkach poety z mieszkańcami Bieszczadów a o bieszczadzkich ścieżkach poety przypomniał Wiesław Próchniak. Z kolei zasługi Pola dla krajoznawstwa zaprezentował Krzysztof Preisner a Edward Marszałek opowiedział o leśnych i łowieckich pasjach poety.

Uczestnicy z entuzjazmem przyjęli pomysł wydania publikacji złożonej z prezentowanych referatów, którą podjęła się przygotować Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lesku.

- Dziękujemy wam za to, że pamiętaliście o wielkim człowieku, Wincentym Polu. – Powiedział Stanisław Orłowski, szef Stowarzyszenia Przewodników „Karpaty” – My przewodnicy zauważamy jak wiele Lasy Państwowe robią na rzecz turystyki i promocji regionu i szczerze tego zaangażowania gratulujemy.
W sesji wzięli udział przewodnicy beskidzcy, harcerze, mieszkańcy Leska i leśnicy z bieszczadzcy. Podkreślić warto liczny udział młodych adeptów leśnictwa z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, którzy wraz ze swym dyrektorem Wojciechem Wyrozumskim oraz wychowawcami stanowili najliczniejszą grupę na sali. Uroczystość uświetnił zespół sygnalistów myśliwskich z Technikum Leśnego w Lesku. Na uwagę zasługują słowa uznania kierowane do leśników przez Pani burmistrz oraz przez uczestników spotkania. Organizatorami uroczystości byli: Nadleśnictwo Baligród i Burmistrz Miasta i Gminy Lesko.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

1. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dokonali: (od prawej) Barbara Jankiewicz burmistrz Leska, Wojciech Szepieciński, wicedyrektor RDLP w Krośnie i nadleśniczy Ryszard Paszkiewicz.
 

2. Przy zamku w Lesku

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa