Raport z organizacji i przebiegu Warsztatów Naukowych DNA - Encyklopedia Życia


Raport z organizacji i przebiegu Warsztatów Naukowych DNA - Encyklopedia Życia: artykuł nr 4637

2007-06-02 03:22:26 Biotechnologia

Raport z organizacji i przebiegu
Warsztatów Naukowych „DNA – Encyklopedia Życia”
25-29 kwietnia 2007 roku
Warszawa


Warsztaty Naukowe „DNA – Encyklopedia Życia” odbyły się w dniach 25 – 29 kwietnia 2007 roku w Warszawie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem organizatorów tego wydarzenia była popularyzacja wiedzy o biotechnologii w polskim społeczeństwie. Warsztaty zostały przygotowane przez członków Koła Naukowego Biotechnologów „KNBiotech” przy MSB SGGW, Szkołę Festiwalu Nauki, Fundację BioEdukacji, oraz studentów z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Patronat Generalny nad Warsztatami sprawowała Polska Federacja Biotechnologii.

Program Warsztatów obejmował:

  • 20 otwartych wykładów specjalistów z całej Polski – „Spotkania z biotechnologią”
  • Doświadczenia i pokazy – „Biotechnologia w praktyce”
  • Ekspozycję „Zastosowania i nadzieje biotechnologii”

W każdym z 20 wykładów udział wzięło średnio 80 osób. W zajęciach praktycznych, obejmujących 16 różnych doświadczeń i demonstracji udział wzięło około 800 osób. Daje to łącznie około 2400 uczestników wszystkich zorganizowanych spotkań. Uczestnikami Warsztatów „DNA – Encyklopedia Życia” były osoby z aż 13 województw Polski. Najliczniej odwiedzali Warsztaty uczniowie i studenci (około 70% odwiedzających). Natomiast około 30 % uczestników Warsztatów stanowiły osoby dorosłe, które przyszły same bądź z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Wykłady – w ramach Warsztatów „DNA – Encyklopedia życia” odbyły się „Spotkania z biotechnologią”, czyli cykl 20 wykładów poświęconych różnych gałęziom i zastosowaniom biotechnologii. Spotkania te odbywały się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W każdym wykładzie uczestniczyło średnio 80 osób. Słuchacze zadawali liczne pytania po wykładach. Jako dodatkowy element podnoszący ich atrakcyjność organizatorzy przeprowadzali po każdym wykładzie konkurs. Osoba z widowni, która pierwsza prawidłowo odpowiedziała na zadane przez wykładowcę pytanie, tematycznie związane z przedmiotem wystąpienia, wygrywała książkę. Pomysł ten spotkał się z dużą aprobatą publiczności.

Plakaty
– w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprezentowane zostały plakaty popularnonaukowe wykonane przez członków Koła Naukowego Biotechnologów „KNBiotech” przy MSB SGGW oraz przez członków Szkoły Festiwalu Nauki. Ich tematyką były głównie praktyczne zastosowania biotechnologii, takie jak jadalne szczepionki, przykłady zastosowań GMO czy terapia genowa.

„Buttony” (znaczki przypinane na agrafce) – podczas Warsztatów odwiedzający dostawali przypinane znaczki na agrafce z dwoma napisami: „Wszyscy jemy geny” oraz
„Mam 4 zasady: A, T, G, C”. Znaczki te miały za zadanie uświadomić, iż DNA jest
w każdym z nas oraz we wszystkich otaczających nas organizmach, a także w pokarmie, który spożywamy. Ankiety dotyczące wiedzy społeczeństwa o biotechnologii pokazują, że
od 70 do 90% naszego społeczeństwa nie zdaje sobie z tego sprawy. Znaczki te wzbudziły duże zainteresowanie uczestników Warsztatów. Ten sposób propagowania wiedzy
o biotechnologii był nowatorskim pomysłem organizatorów.

Książki i broszury poświęcone biotechnologii – organizatorom zależało na tym, aby każdy uczestnik imprezy zabrał ze sobą do domu książki lub broszury, z których będzie mógł zaczerpnąć rzetelne informacje o biotechnologii. Wydawnictwa PWN, PZWL, WNT, C.I.S.
i WAB przekazały liczne książki na ten cel, natomiast Polska Federacja Biotechnologii, redakcja „Biotechnologii”, redakcja „Spraw Nauki” i British Council przekazały liczne opracowania poświęcone biotechnologii.. Odwiedzający Warsztaty mogli je wygrać
po każdym wykładzie odpowiadając na pytanie wykładowcy, w „Quizie biologicznym” oraz poprawnie typując właściwą odpowiedź w teście przygotowanym przy stanowisku „Kryminalne Ślady” prezentującym techniki badania pokrewieństwa na podstawie analizy DNA. Ponadto rozpropagowano około 400 egzemplarzy broszury „GMO – co każdy wiedzieć powinien” wydanej przez Koło Naukowe Biotechnologów „KNBiotech” przy MSB SGGW oraz 900 egzemplarzy „materiałów konferencyjnych” zawierających 6 stron z informacjami
o biotechnologii i program Warsztatów (materiały przygotowane przez Koło Naukowego Biotechnologów „KNBiotech” przy MSB SGGW).

Zajęcia praktyczne – w ramach Warsztatów odbyła się również część praktyczna zatytułowana „Biotechnologia w praktyce”. Członkowie Koła Naukowego Biotechnologów „KNBiotech” oraz Szkoły Festiwalu Nauki przygotowali 16 stanowisk z pokazami
i eksperymentami do samodzielnego wykonania przez uczestników Warsztatów.
Z możliwości samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń skorzystało około 800 osób.

Warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia” były imprezą pionierską, poświęconą tylko jednej dziedzinie nauki – biotechnologii. Duże zainteresowanie tym wydarzeniem wskazuje na konieczność dalszej popularyzacji biotechnologii w naszym społeczeństwie.

Z wpisów do „Księgi pamiątkowej” Warsztatów oraz opinii odwiedzających i organizatorów wynika, że:

  • Na Warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia” przyjechały osoby aż z 13 województw Polski. Wskazuje to na fakt, iż impreza ta nie miała charakteru jedynie lokalnego- możliwość zapoznania się z biotechnologią przyciągnęła do Warszawy ludzi z całej Polski.
  • Młodzież nie ma możliwości odbycia w szkołach zajęć praktycznych podobnych do tych, które przygotowali organizatorzy Warsztatów.
  • Wszyscy nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup byli bardzo zadowoleni z formy zajęć praktycznych dla uczniów.
  • Wykłady spotkały się ze szczególnym uznaniem uczestników Warsztatów w każdym wieku, gdyż mogli dzięki nim poznać czołowych polskich biotechnologów
    i dowiedzieć się, czym się zajmują na co dzień oraz jakie zastosowania biotechnologii czekają nas w niedalekiej przyszłości.
  • Rozdawanie uczestnikom Warsztatów książek, pism i broszur było niezwykle cennym pomysłem. Przy bardziej wartościowych nagrodach uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu biotechnologii – wszystkie konkursy i quizy były bardzo udane. Warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia” zostaną dzięki temu na dłużej zapamiętane przez odwiedzających, a organizatorzy osiągnęli swój podstawowy cel – przekazanie trwałej wiedzy o biotechnologii.


Przekazywanie rzetelnych informacji o biotechnologii w naszym społeczeństwie jest niezwykle potrzebne, a Warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia” stworzyły ku temu wspaniałą okazję. Zarówno wykładowcy, jak i odwiedzający Warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia” wyrażali nadzieję, iż będzie to coroczna impreza cykliczna. Prawdopodobnie tak właśnie się stanie. Kolejna edycja odbędzie się w kwietniu 2008 lub 2009 roku.

autor filmu: Artur Wnorowski, autor podsumowania: Joanna Szlichcińska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Warsztatów
"DNA - Encyklopedia życia"

Zobacz galerię zdjęć

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii