Aktywna ochrona w lasach


Aktywna ochrona w lasach: artykuł nr 467

2005-03-25 23:38:58 Leśnictwo

Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie - pod takim hasłem odbyła się konferencja zakończona w Rogowie.

Organizatorem konferencji było Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Zainteresowanie imprezą było bardzo duże, przybyli przedstawiciele 15 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 70 nadleśnictw, 2 parków narodowych, 4 parków krajobrazowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

W 25 referatach i dyskusji uczestnicy konferencji odpowiadali na pytanie: jak integrować gospodarkę leśną z aktywną ochroną przyrody? To szczególnie ważne pytanie zważywszy, że, 85 proc. rezerwatów w Polsce leży w lasach państwowych, a 65 proc. gatunków bytujących w Polsce to gatunki leśne lub z lasem związane. Jak zauważył dr Ryszard Kapuściński, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP, ochrona przyrody w Polsce przeszła znaczne przeobrażenie. Przestała mieć wymiar wyłącznie statystyczny, a wprowadzono do niej (m.in. w nowej ustawie o ochronie przyrody) niezwykle ważny element - obowiązek oceny efektów działań z dziedziny ochrony przyrody. Z efektami pracy leśników, naukowców, organizacji pozarządowych i funudszy wspierania inicjatyw proekologicznych mogli zapoznać się uczestnicy konferencji.

Znaczna część wystąpień poświęcona była gospodarce wodnej w lasach i systemom małej retencji. Swoje osiągnięcia prezentowało m.in. Nadleśnictwo Garwolin (RDLP Warszawa) ubiegłoroczny laureat konkursu ministra środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Wiele referatów dotyczyło także ochrony ptaków w lasach, i to zarówno ochrony strefowej ptaków szponiastych i bociana czarnego, jak i coraz rzadszych leśnych kuraków - głuszca i cietrzewia. Ponadto przedstawiono wyniki badań nad rzadkimi gatunkami zwierząt (wilk, nietoperze, gniewosz plamisty) i roślin (mszaki).

Wnioski z konferencji

Relacja w kwietniowych „Echach Leśnych” a szczegóły programu odnaleźć można na stronie CEPL: http://www.cepl.sggw.waw.pl/konferencja/akt_met.htm

Źródło: Lasy Państwowe www.lp.gov.pl (Artur)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa