Wielkie liczenie ptaków zakończone!


Wielkie liczenie ptaków zakończone!: artykuł nr 48950

2010-10-07 00:48:44 Zoologia

W pierwszy weekend października ponad 58 tysięcy osób z 34 krajów Europy wzięło udział w Europejskich Dniach Ptaków - wielkim przyrodniczym wydarzeniu, którego polską część zorganizowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Odbywające się co roku Europejskie Dni Ptaków są szansą na zwrócenie szczególnej uwagi na ptaki i problemy związane z ich ochroną, oraz na zainteresowanie szerokiego grona odbiorców tematem ptasich migracji. To okazja, aby wszyscy, którzy lubią jesienne spacery mogli obserwować, poznawać i podziwiać piękne ptaki podczas ich sezonowej wędrówki na południe. Organizacje zrzeszone w BirdLife International - międzynarodowej federacji organizacji chroniących ptaki, której polskim partnerem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - zorganizowały w ten weekend 1.065 lokalnych imprez, podczas których zaobserwowano i policzono 2.731.155 ptaków.

Europejskie Dni Ptaków w Polsce

W Polsce z okazji Europejskich Dni Ptaków odbyło się 129 otwartych dla publiczności wycieczek, zorganizowanych przez wolontariuszy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w których wzięło udział 3.300 osób. Piękna pogoda sprzyjała zarówno obserwatorom, jak i ptakom, co pozwoliło zaobserwować w sumie 107.761 ptaków blisko 150 gatunków!

Najliczniejsze gatunki

Najczęściej obserwowanym w Polsce gatunkiem okazał się, tak jak w roku ubiegłym, szpak z wynikiem 23.490 zaobserwowanych osobników. Na kolejnych miejscach znalazły się czajka (11.775 obserwacji, w ubiegłym roku na czwartym miejscu) oraz krzyżówka, która utrzymała trzecią pozycję (zaobserwowano 4.949 osobników). Początek października to okres wyjątkowo intensywnego przelotu gęsi, których dwa gatunki zajęły kolejno czwarte (gęgawa - 4.297 osobników) i piąte (gęś zbożowa - 3.992 osobników) miejsce.  Zięba, ptasi patron tegorocznych Europejskich Dni Ptaków, uplasowała się na 8. pozycji z wynikiem 1.820 obserwacji. Niespodziankę sprawił natomiast wróbel, który w ubiegłym roku był drugim najliczniejszym gatunkiem, a w tym znalazł się daleko poza pierwszą dziesiątką.

Ornitologiczne ciekawostki

Tegoroczne ptasie ciekawostki były reprezentowane głównie przez ptaki wodne, takie jak bernikla białolica (ponad 30 osobników zaobserwowano na Pomorzu), hełmiatka (w ostoi ptaków Dolina Dolnej Skawy) i podgorzałka (w tej samej ostoi) Do najciekawszych spotkań należy zaliczyć obserwację na nadbużańskich łąkach jednego z najrzadszych ptaków drapieżnych w Polsce - orzełka, oraz najmniejszego z europejskich sokołów - drzemlika (na Podlasiu).
W rezerwacie Beka, niedaleko Gdyni, obserwowano także płatkonoga szydłodziobego, którego w Polsce można spotkać tylko na wybrzeżu podczas sezonowych migracji.

Lista dziesięciu najliczniejszych gatunków zaobserwowanych podczas Europejskich Dni Ptaków w Polsce.

1. szpak - 23490
2. czajka - 11 775
3. krzyżówka - 4949
4. gęś gęgawa - 4297
5. gęś zbożowa - 3992
6. grzywacz - 2333
7. żuraw - 2128
8. łyska - 1845
9. zięba - 1820
10. śmieszka - 941

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii