Konkur przyrodniczy - Świetlik


Konkur przyrodniczy - Świetlik: artykuł nr 48988

2010-11-24 01:51:00 Ciekawostki

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik dla uczniów szkół podstawowych organizuje po raz czwarty Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2011 r.

Konkurs przeprowadzany będzie wśród uczniów szkół podstawowych w kilku grupach wiekowych w postaci jednokrotnego testu wyboru.

Uczniowie w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających konkurs będą mieli za zadanie przeprowadzenie zestawu prostych eksperymentów z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Eksperymenty te młodzi naukowcy mogą przeprowadzać w szkole, podczas zajęć kół naukowych czy w domu pod okiem dorosłych. Na stronie internetowej "Świetlika" dostępne są także doświadczenia i materiały z ubiegłych edycji.

Część pytań konkursowych (10-30 proc.) będzie dotyczyła eksperymentów zalecanych do wcześniejszego wykonania, a pozostałe zadania będą poświęcone innym zagadnieniom z nauk przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, astronomii czy geografii), dostosowanym do wieku uczestników.

Uczestnictwo ucznia w konkursie zgłasza szkoła albo inna jednostka edukacyjna (w takim przypadku wcześniej musi skonsultować się z Fundacją dla UJ).

Zgłoszenie ucznia związane jest z rejestracją na stronie internetowej, wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, a także z opłatą za konkurs, która wynosi 6 zł.

Osoby, które uzyskały największą liczbę punków mogą liczyć na nagrody rzeczowe, a w szkołach, które miały procentowo największą liczbę uczniów z jednego poziomu wiekowego, biorących udział w konkursie przeprowadzane, zostaną Warsztaty Nauk Przyrodniczych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: www.swietlik.edu.pl

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek