Kamerun walczy z handlarzami kością słoniową


Kamerun walczy z handlarzami kością słoniową: artykuł nr 408

2005-03-10 17:54:52 Ochrona środowiska

Kamerun nasila walkę z nielegalnym handlem kością słoniową. Inspektorzy będą jej poszukiwać w domach, hotelach i na lotniskach. Właścicielom kości słoniowej za brak odpowiedniego certyfikatu grożą surowe kary.

Szacuje się, że w Kamerunie żyje ok. 15-20 tysięcy słoni, które często padają ofiarą kłusowników.

W ramach narodowej kampanii, której celem jest zachęcenie właścicieli do zalegalizowania kości słoniowej, każdy z nich ma obowiązek zadeklarować jej posiadanie, aby otrzymać odpowiedni certyfikat pochodzenia. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, stanie przed sądem. Chcąc zachęcić ludność do współpracy, władze planują kampanię reklamową w radiu i telewizji.

Handel kością słoniową jest zabroniony przez konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), którą Kamerun podpisał. Na zorganizowanym w październiku spotkaniu państw-sygnatariuszy konwencji kraje afrykańskie zobowiązały się do ograniczenia kwitnącego tam nielegalnego rynku.

Organizacja monitorująca handel dzikimi zwierzętami "Traffic" wymieniła Kamerun, obok Nigerii, Etiopii i Konga, wśród głównych dostawców i rynków nielegalnego handlu kością słoniową. KZE

Źródło: PAP - Nauka w Polsce 10 marca 2005

reo

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska