Zautomatyzowany mikroskop


Zautomatyzowany mikroskop: artykuł nr 49017

2011-01-26 02:20:36 Ciekawostki

Program komputerowy o nazwie "Micropilot" został opracowany przez specjalistów Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu (Niemcy). Program potrafi szybko się zorientować, jakimi komórkami zainteresowany jest badacz, po czym wyręcza go w czaso- i pracochłonnych badaniach. Dzięki nowemu oprogramowaniu zautomatyzowany mikroskop może nie tylko odnajdywać komórki o interesujących właściwościach, ale i samodzielnie przeprowadzać eksperymenty, rejestrując ich przebieg - informuje pismo "Nature Methods".

Program analizuje obrazy o niewielkiej rozdzielczości, a gdy wykryje komórkę lub strukturę interesującą naukowców, steruje mikroskopem - na przykład rejestrując jej zachowanie na filmie o wysokiej rozdzielczości albo działając laserem na oznaczone fluorescencyjnie białka.

Podczas gdy doświadczony laborant pracujący na pełny etat potrzebuje około miesiąca na samo znalezienie kilkuset komórek o określonych właściwościach wśród tysięcy innych, Micropilot w zaledwie cztery wieczory potrafił znaleźć 232 komórki w dwóch szczególnych fazach rozwoju i przeprowadził z nimi skomplikowane eksperymenty.

Dzięki takim narzędziom powinno się udać przyspieszenie prac nad rolą, jaką odgrywają w procesach biologicznych setki rozmaitych białek. "Micropilot" jest już powszechnie dostępny jako oprogramowanie niekomercyjne (open source).

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek