Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej


Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej: artykuł nr 5413

2008-02-12 16:21:24 Ciekawostki

Tegoroczne, piętnaste już Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej połączone z drzwiami otwartymi na wydziałach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędą się w dniach 26-27 lutego w miasteczku akademickim na Bielanach.

W tym roku targom – prezentacjom państwowych uczelni wyższych z całej Polski oraz stoiskom wydziałów UMK – towarzyszyć będą wyjątkowe wydarzenia.

W tym roku podczas Targów odbędzie się cykl spotkań pod wspólnym hasłem „Co warto wiedzieć o maturze z… (języka polskiego, języka obcego, historii i WOS, matematyki oraz biologii i chemii itp.)”. Spotkania zostaną poprowadzone przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, którzy podzielą się doświadczeniami wynikającymi z analizy przebiegu egzaminów maturalnych w ubiegłych latach. Pozwoli to uczniom na lepsze przygotowanie się do egzaminu dojrzałości.

Będzie również możliwość rozmowy z doradcami zawodowymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu, którzy osobom niezdecydowanym pomogą określić predyspozycje zawodowe i wybrać odpowiedni dla nich kierunek studiów (na podstawie testu dostępnego na stronie internetowej Targów, który należy go ze sobą do Auli UMK).

W pobliże budynków UMK oddalonych od miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach dowiezie maturzystów specjalna linia autobusowa. W dwóch udostępnionych przez władze Torunia autobusach MZK kandydaci na studia będą mogli dotrzeć do budynków niektórych wydziałów i wziąć udział w przygotowanych dla nich zajęciach i spotkaniach, zwiedzić pracownie i laboratoria. Specjalne autobusy będą kursować dwiema trasami co godzinę, dowożąc uczestników Targów sprzed Auli UMK do niektórych budynków uniwersyteckich, a następnie przywożąc ich z powrotem do Auli. Młodzieży będzie towarzyszył „targowy przewodnik”, który będzie przekazywał bieżące informacje o uniwersytecie i mieście.

Niezależnie od możliwości, jakie stwarza linia autobusowa, wszystkie wydziały UMK tradycyjnie będą miały swoje stoiska informacyjne w budynkach na terenie miasteczka akademickiego na Bielanach (także bydgoskie Collegium Medicum UMK). Natomiast w Auli usytuowane będą stoiska 16 uczelni: uniwersytetów z Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Warszawy, Wrocławia, Bydgoszczy i Torunia, a także Akademii Morskiej i Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Politechnik: Gdańskiej, Łódzkiej i Warszawskiej, państwowych wyższych szkół zawodowych w Elblągu i Włocławku, a także Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych z Torunia. Wszystkie stoiska czynne będą w godzinach 9.00 –15.00. Wstęp wolny.

Szczegółowy plan Targów i program „drzwi otwartych UMK” na stronie: http://www.umk.pl/rekrutacja/promocja/targi_2008/
 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek