Lanckorona: II Warsztaty Biotechnologii


Lanckorona: II Warsztaty Biotechnologii: artykuł nr 5747

2008-05-28 04:11:42 Biotechnologia

W dniach 5 i 6 czerwca w Lanckoronie odbędą się II Warsztaty Biotechnologii organizowane przez Kierownictwo Biotechnologii - Studia Międzywydziałowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Biotechnologów Helisa.

Nadchodząca impreza jest wydarzeniem ze wszech miar wyjątkowym.
Dla środowiska biotechnologicznego Uczelni, jest to niepowtarzalna szansa integracji, co stało się również priorytetem tegorocznej edycji Warsztatów.

Obok niewątpliwych walorów naukowych pojawi się także akcent historyczny, gdyż BSM obchodzi 10 rocznicę powołania na Uniwersytecie Rolniczym. Z tej okazji zostanie podsumowana działalność naukowo- dydaktyczna w ostatniej dekadzie, ale nie zabraknie również odniesień do przyszłości i możliwości jakie otwiera przed nami obecny rozwój biotechnologii.

O randze tego zdarzenia, może świadczyć fakt, że w czasie dwudniowych warsztatów spodziewany jest udział ponad 80 osób. Będzie to kadra naukowa związana z kierunkiem Biotechnologia, doktoranci, studenci, oraz zaproszeni goście. Będzie to między innymi Prorektor ds. Studenckich Norweskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych prof. Trine Hvoslef-Eide. Zaproszenie przyjął także prof. Wojciech Kaniewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który znacząco przyczynił się do rozwoju tej dziedziny nauki, gdyż uważany jest za ojca pierwszych transgenicznych roślin, kierując zespołami badawczymi Monsanto. Nie zabraknie także reprezentantów branży biznesowej. Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele funduszu MCI.BioVentures, zajmującej się finansowaniem i zakładaniem inwestycji biotechnologicznych.

W czasie warsztatów odbędą się liczne wykłady dotyczące zarówno samej biotechnologii jak i metod jej nauczania.

Zaplanowana jest sesja referatowo-posterowa, w czasie której swoje spojrzenie na naukę zaprezentują doktoranci i studenci. Materiały te zostaną następnie wydane w formie publikacji.

II Warsztaty Biotechnologii są, więc doskonałą okazją do tego, by spojrzeć na biotechnologię z różnych perspektyw i ujrzeć w ten sposób jej wielowymiarowość i mnogość możliwości, które ze sobą niesie. Jednocześnie pozwolą zwrócić uwagę na konieczność rozwijania i wzmacniania tej dziedziny nauki na poziomie naukowym jak i aplikacyjnym.

Judyta Słowińska
Teresa Staszel
Michał Szalonek

 

II Warsztaty Biotechnologii, Lanckorona

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii