Ssakom morskim Grenlandii grozi wyginięcie


Ssakom morskim Grenlandii grozi wyginięcie: artykuł nr 644

2005-05-06 19:50:22 Ochrona środowiska

Niedźwiedzie polarne, morsy, narwale i bieługi mogą wkrótce zniknąć z obszaru Grenlandii - ogłosili ekolodzy ze Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF). Zagrażają im myśliwi i globalne ocieplenie klimatu. Brakuje regulacji prawnych dotyczących polowań na niedźwiedzie i morsy. Ekolodzy apelują, by ssaki morskie zostały objęte ściślejszą ochroną przez władze duńskie i władze Grenlandii. Tradycyjnie poluje się tam na nie ze względu na ich mięso i futro.

Topniejące lody Grenlandii powodują, że niedźwiedzie, po utracie własnych siedlisk, są zmuszone do przemieszczania się w stronę siedlisk ludzkich, a tym samym, bliżej myśliwych. DWO

* * *

Pełny tekst artykułu został opublikowany na stronach Serwisu Naukowego PAP.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska