II Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności WETERYNARIA 2007


II Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności WETERYNARIA 2007: artykuł nr 5208

2007-11-21 15:28:07 Zoologia

Targi WETERYNARIA to jedyna w Polsce profesjonalna impreza o charakterze B2B skierowana jednocześnie do środowisk związanych z lecznictwem weterynaryjnym oraz zajmujących się kontrolą żywności pochodzenia zwierzęcego. To ważne spotkanie dla branży, podczas którego nie tylko można nawiązać kontakty czysto biznesowe, ale również dowiedzieć się, jakie są najnowsze osiągnięcia nauki dla sektora weterynaryjnego. Atutem targów jest fakt, że w jednym miejscu specjaliści mogą pogłębić wiedzę na interesujące ich tematy i porównać dostępną na polskim rynku ofertę produktów dla tego sektora.

Wydarzenie powstaje pod patronatem i przy współpracy ważnych stowarzyszeń branżowych i instytucji, a nad jego merytoryką czuwa Rada Programowa.

Szczególnie bogata oprawa merytoryczna targów sprawia, że są one są właściwym miejscem do dyskusji na nurtujące branżę problemy oraz do poszerzenia wiedzy i podniesienia kwalifikacji zawodowych. Towarzyszące pierwszej edycji liczne seminaria, panele dyskusyjne i konferencje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem lekarzy weterynarii i innych osób związanych z lecznictwem weterynaryjnym oraz nadzorem nad produkcją żywności.

W tym roku wykłady i seminaria zostały ujęte w trzydniowe bloki tematyczne:

  • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny żywności
  • zagadnienia dotyczące zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna)
  • zagadnienia dotyczące małych zwierząt (psy i koty).

Podczas targów wystawcy przedstawią przekrojową ofertę: od lecznictwa weterynaryjnego – lekarstwa, sprzęt, nowoczesne technologie stosowane w medycynie weterynaryjnej, przez urządzenia laboratoryjne, aż po utylizację odpadów pozwierzęcych - więcej o propozycjach wystawców Targów WETERYNARIA 2007.

Nowością najbliższej edycji targów będzie Salon Bezpieczeństwa i Higieny Żywności, nad którym Patronat Honorowy objęła Izba Gospodarcza Polskie Mięso - więcej.

Do odwiedzenia targów zapraszamy:


▪ lekarzy weterynarii wolnej praktyki
▪ wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii
▪ przedstawicieli:

- samorządowych służb nadzoru weterynaryjnego
- laboratoriów i zakładów higieny weterynaryjnej
- hurtowni weterynaryjnych

▪ właścicieli i pracowników gabinetów i klinik weterynaryjnych
▪ producentów i technologów żywności
▪ pracowników działów kontroli jakości w zakładach produkcji żywności
▪ kadrę naukową szkół wyższych wydziałów weterynaryjnych i technologii żywności.

Targi można zwiedzać BEZPŁATNIE po dokonaniu obowiązkowej rejestracji - wypełnieniu formularza i pozostawieniu danych teleadresowych bezpośrednio przed targami lub przez Internet.

Godziny otwarcia:

29-30 listopada: godz. 10.00 - 17.00
1 grudnia: godz. 10.00 - 16.00

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii