Nowe ognisko ptasiej grypy


Nowe ognisko ptasiej grypy: artykuł nr 5265

2007-12-09 16:26:33 Medycyna

O wykryciu nowego ogniska grypy ptaków poinformowali na dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz główny lekarz weterynarii Ewa Lech. W konferencji uczestniczył również podsekretarz stanu Marek Chrapek.

Nowe ognisko choroby znajduje się w gminie Bieżuń (powiat żuromiński, woj. mazowieckie). Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podkreślił, że sytuacja jest poważna pod względem gospodarczym, gdyż potwierdzone, nowe ognisko grypy ptaków znajduje się w zagłębiu drobiarskim. Jednocześnie szef resortu zapowiedział, że już w najbliższy poniedziałek odbędzie się w ministerstwie wspólne spotkanie z producentami drobiu i przetwórcami. Minister Marek Sawicki poinformował również o kosztach, jakie do tej pory zostały poniesione w związku z likwidacją stad w dotychczasowych ogniskach choroby. Straty te pochłonęły już 1 mln 600 tys. złotych. Poniżej przedstawiamy działania podjęte przez służby weterynaryjne w związku z wystąpieniem nowego ogniska choroby.

W dniu 8 grudnia 2007r. o godzinie 18.00 Państwowy Instytut Weterynarii-Państwowy Instytut Badawczy potwierdził, iż w pobranych dzień wcześniej próbkach od padłych kur niosek, został wykryty wirus grypy ptaków H5N1. Ferma znajduje się w gminie Bieżuń, powiecie żuromińskim, województwo mazowieckie.

Podjęte działania:
Nieprzerwanie działa wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego. Od chwili powzięcia podejrzenia o wystąpieniu grypy ptaków działają na miejscu służby weterynaryjne. Powołano także powiatowe centrum zarządzania kryzysowego w Żurominie.

Dodatkowo:

  1. W kompleksie fermowym zabezpieczono 30000 tysięcy sztuk drobiu mającego bezpośredni kontakt z zainfekowanymi ptakami jak i ok. 97 000 sztuk niosek, które pośrednio mogły zostać zarażone.
  2. Ponadto zabezpieczono ok. 100 000 tysięcy jaj konsumpcyjnych oraz 37 ton paszy.
  3. Trwają przygotowania do uśpienia i utylizacji drobiu oraz zniszczenia jaj i paszy dla zwierząt.
  4. Trwa ustalanie odbiorców jaj konsumpcyjnych wprowadzanych do obrotu w przeciągu ostatnich 21 dni z fermy o numerze 3 PL - 14371314. Spożywanie jaj z tej fermy jest bezpieczne po sparzeniu.
  5. Wokół gospodarstwa wytyczono, wchodzące w strefę A, obszar zapowietrzony o promieniu 3 km oraz obszar zagrożony o promieniu 10 km. Wojewoda Mazowiecki podpisał w tej sprawie rozporządzenie.
  6. Prowadzone jest dochodzenie epizootyczne mające ustalić źródło zakażenia ptaków.
  7. Prowadzone są kontrole gospodarstw w obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonym.
  8. Nakazano instalację mat dezynfekcyjnych w gospodarstwach oraz na drogach wjazdowych znajdujących się w na terenie gmin i powiatów objętych restrykcjami oraz ich oznakowanie.
  9. Wyznaczane są objazdy poza strefę zapowietrzoną.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku przetrzymywania drobiu pod zamknięciem oraz o wyłożeniu mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wjazdami i wyjazdami do gospodarstw. Przypomina się również, że grypa ptaków jest chorobą zakaźną i zaraźliwą ptaków, a wirus H5N1 tylko w szczególnych i wyjątkowo rzadkich przypadkach mógłby być potencjalnie groźny dla ludzi. W Europie nigdy nie odnotowano żadnych zachorowań na ptasią grypę u ludzi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny