Filogeneza i systematyka sosen


Filogeneza i systematyka sosen: artykuł nr 529

2005-04-11 04:18:31 Botanika

Analiza molekularna chloroplastydowego i jądrowego DNA ponad stu gatunków sosen Pinus pozwoliła na podział rodzaju na jednostki o wspólnym pochodzeniu. Cały rodzaj dzieli się na dwa podrodzaje (Pinus i Strobus), a każdy z nich dalej na dwie sekcje. W podrodzaju Pinus sekcja Pinus obejmuje euroazjatyckie sosny z podsekcji Pinus i Pinaster, a sekcja Trifoliae obejmuje północnoamerykańskie podsekcje Australes, Ponderosae i Contortae.

 W podrodzaju Strobus wydzielono sekcję Parrya z północnoamerykańskimi podsekcjami Cembroides, Nelsoniae i Balfourianae oraz sekcję Quinquefoliae obejmującą zarówno północnoamerykańskie jak i euroazjatyckie sosny z podsekcji: Gerardianae, Krempfianae i Strobus. Cechą różniącą podrodzaje Pinus i Strobus, poza odrębnością filogenetyczną, jest różna liczba wiązek waskularnych w liściach.

>> Phylogeny and classification of Pinus (Taxon, 2005, 54, 1) >> www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki