Spotkanie z leśnikami


Spotkanie z leśnikami: artykuł nr 5358

2008-01-24 03:30:32 Leśnictwo

Nadleśnictwo Mircze w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zaprasza na konsultacje podczas Komisji Techniczno-Gospodarczej. Prace Komisji służą ustaleniu podstaw Planu Urządzania Lasu dla nadleśnictwa.

PUL jest ustalany raz na 10 lat i zawiera informacje jak leśnicy powinni gospodarować na swoim terenie. Aby plan był możliwie najlepszy dla środowiska, leśnicy zapraszają do współpracy organizacje pozarządowe. Mogą one wziąć udział w spotkaniu i wyrazić swoje zdanie oraz przedstawić miejsca, które według nich warte są specjalnego traktowania.

Wszelkie wnioski należy składać pisemnie na 7 dni przed datą posiedzenia Komisji, które odbędzie się 30 styczna 2008 roku.

Fundacja Nasza Ziemia

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa