Złagodzenie zakazów związanych z grypą ptaków


Złagodzenie zakazów związanych z grypą ptaków: artykuł nr 5359

2008-01-24 03:35:50 Zoologia

Minister rolnictwa i rozwoju wsi w dniu 22 stycznia 2008 roku podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2007 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków. Podpisany akt prawny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i łagodzi niektóre zakazy wprowadzone w związku z wystąpieniem grypy ptaków w Polsce.

Powiatowy lekarz weterynarii uzyskuje kompetencje do wydawania decyzji na organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych ptaków. Uprawnienia do podejmowania decyzji w tym zakresie jest związane z różnymi możliwymi wynikami analizy zagrożenia, determinowanymi szeregiem czynników charakterystycznych dla danego obszaru, zwłaszcza sytuacją epizootyczną i geograficzną. Powiatowy lekarz weterynarii może też dopuścić do wypuszczania gołębi na loty treningowe lub loty konkursowe. Możliwość odbywania takich lotów, ma szczególne znaczenie, z uwagi na konieczność zapewnienia gołębiom dobrostanu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii