Warszawski Uniwersytet Medyczny


Warszawski Uniwersytet Medyczny: artykuł nr 5362

2008-01-28 13:31:25 Ciekawostki

Akademia Medyczna w Warszawie zmienia nazwę na Warszawski Uniwersytet Medyczny. 23 stycznia Sejm przegłosował ustawę w tej sprawie. Do oficjalnej zmiany nazwy potrzeba jeszcze zgody Senatu i podpisu prezydenta. "Zmieniamy nazwę, aby podkreślić rangę i prestiż naszej uczelni" - mówi Marta Wojtach, rzecznik prasowy AM i dodaje, że jednym z podstawowych powodów, jakimi kierował się Senat uczelni, występując we wrześniu 2006 roku z wnioskiem o zmianę nazwy, były regulacje wprowadzone nowym prawem o szkolnictwie wyższym z 2005 roku.

Ustawa ta znacząco obniżyła rangę akademii, zwiększając zarazem rangę uniwersytetów. Instytucjom mającym status akademii postawiono m.in. mniejsze wymogi dotyczące potrzebnej ilości uprawnień do nadawania tytułu doktora. W przypadku akademii wystarczą takie kompetencje w dwóch dyscyplinach naukowych, w przypadku uniwersytetów aż w sześciu.

"Nasza uczelnia spełnia wszelkie kryteria ustawowe stawiane uniwersytetom - mówi Wojtach. - W AM prawo nadawania tytułu doktora nauk medycznych w zakresie medycyny posiadają bowiem trzy wydziały, doktora biologii medycznej - dwa, stomatologii - jeden". Jak dodaje, jeden wydział może też nadawać tytuł doktora nauk farmaceutycznych. "Tak więc zmiana nazwy jest tak naprawdę potwierdzeniem stanu faktycznego" - uważa rzeczniczka.

Jej zdaniem, za zmianą nazwy przemawia również dbanie o prestiż uczelni za granicą. W Europie słowo "akademia" tłumaczone np. na angielski w ogóle nie oznacza uczelni wyższej. Co więcej, do założenia akademii w niektórych krajach wystarczą zaledwie trzy osoby.

"To bardzo mylące dla osób, które chcą u nas ewentualnie studiować" - podkreśla Wojtach i dodaje, że aby unikać nieporozumień nazwę uczelni przetłumaczono na angielski jako "Medical University of Warsaw".

"Już obecnie kształcimy blisko 450 obcokrajowców z ponad 20 krajów i stale rozbudowujemy uczelnię - mówi Wojtach. - Nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowani specjaliści cenieni nie tylko w kraju, ale również za granicą. Poziom, jaki reprezentują, to wystarczający powód, by kończyli uniwersytet zamiast akademii. Wbrew pozorom to bardzo znacząca zmiana."

Z wnioskiem o zmianę nazwy uczelni wystąpił Senat Akademii Medycznej w Warszawie, który 25 września 2006 roku jednogłośnie podjął uchwałę w tej sprawie. Następnie wniosek trafił do Ministerstwa Zdrowia, gdzie przeszedł pełną procedurę stosowaną dla ustaw. Poddany został m.in. konsultacjom społecznym.

21 grudnia 2007 roku projekt ustawy trafił do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pierwsze czytanie odbyło się 9 stycznia b.r. Po nim Komisja zarekomendowała Sejmowi jego uchwalenie.

Teraz projekt trafi jeszcze do Senatu, gdzie głosowany będzie prawdopodobnie pod koniec lutego. Po dopełnieniu ostatnich formalności - podpisie prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw - Akademia Medyczna w Warszawie oficjalnie zmieni nazwę na Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Rzeczniczka twierdzi, że nastąpi to jeszcze przed końcem marca 2008 roku.

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek