Ekologiczny zwrot w wyjazdach motywacyjnych


Ekologiczny zwrot w wyjazdach motywacyjnych: artykuł nr 5558

2008-03-26 03:38:37 Ekologia

Każda branża wyznacza nowe kierunki zgodnie z globalnymi trendami. Najnowsze tendencje można było zaobserwować również podczas tegorocznych targów AIME Asia-Pacific Incentives & Meetings Expo - jednej z najbardziej prestiżowych imprez branży firm związanych z organizacją wyjazdów motywacyjno-integracyjnych i firmowych. Podczas ich trwania organizatorzy oraz uczestnicy zgodnie z ogólnoświatową modą prezentowali usługi i promowali postawy proekologiczne.

Targi AIME odbywają się od 1991 r. w Australijskim Melbourne. W tym roku impreza trwała od 17 do 18 lutego. W targach uczestniczyło 850 wystawców z ponad 40 krajów, w tym z Czech, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Chin, Malezji, Australii, Kirgistanu, Wielkiej Brytanii oraz wielu innych państw. Na targi zostały zaproszone najbardziej prestiżowe firmy branży incentive. Z Polski gościły tylko 3 firmy, a wśród nich znalazł się Krzysztof Michniewicz – dyrektor generalny Incentive Concept Poland (ICP).

-Targi stanowią doskonałą platformę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy firmami z branży incentive, dlatego obecność na nich pozwala nam przenieść na polski rynek najnowsze światowe trendy - mówi Krzysztof Michniewicz. - Podczas tegorocznej edycji zaobserwowaliśmy nowy nurt w branży nastawiony na promocje postaw proekologicznych. Jest to zgodne z tendencjami o charakterze globalnym, które widać we wszystkich branżach, poczynając od firm motoryzacyjnych czy deweloperskich a kończąc na wydawcach podręczników szkolnych.

Podczas tegorocznych targów AIME organizatorzy dołożyli wszelkich starań do tego, aby przedsięwzięcie wywarło jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Poprzez odpowiednią ich organizację pomysłodawcy przedsięwzięcia udowodnili odwiedzającym, że nawet event tej wielkości co AIME może zostać zorganizowany tak by nie szkodzić środowisku.

AIME Asia-Pacific Incentives & Meetings Expo

Działania podejmowane przez organizatorów w celu organizacji „zielonej imprezy” objęły wszystkie sfery związane ze spotkaniem. Inicjatorzy projektu m.in. namawiali uczestników do ograniczenia ilości papierowych ulotek i folderów. Wszystkie torby rozdawane podczas imprezy były wielokrotnego użytku lub zostały przystosowane do późniejszego poddania ich recyclingowi. To samo dotyczyło wszystkich innych przedmiotów jednorazowego użytku, które zostały przystosowane do wtórnego przetworzenia. Również biuro prasowe imprezy działało tak aby zużywać jak najmniej papieru. Przedstawiciele firm planujących prowadzenie rozmów biznesowych podczas targów zostali wyposażeni w pamięci USB, by móc przekazywać informacje bez konieczności użycia papieru. Dzięki tym działaniom organizatorzy targów zminimalizowali ilość odpadów, które zostały po imprezie.

AIME Asia-Pacific Incentives & Meetings Expo

Zagadnienia związane z problematyką ekologiczną znalazły też swoje miejsce w programach wydarzeń specjalnych mających miejsce w trakcie targów oraz w wykładach i omawianych podczas imprezy studiach przypadku (Case Studies). Organizatorzy stworzyli również Plan Offsetu CO2 (Carbon Offset Scheme), w celu zminimalizowania skutków wydalanego do atmosfery dwutlenku węgla przy okazji imprezy.

AIME Asia-Pacific Incentives & Meetings Expo

-Odpowiedzialny biznes i proekologiczne postawy firm to obecnie bardzo popularna strategia działania. Przedsiębiorstwo, które wdraża CSR (Corporate Social Responsibility) w swoje organizacyjne struktury postrzegane jest jako nowoczesne i najważniejsze – odpowiedzialne. Programy integracyjne czy kształtujące zespoły i kompetencje pracownicze oraz scenariusze okolicznościowych eventów także często budowane są w myśl tej idei – mówi Krzysztof Michniewicz z ICP.

Sposób organizacji targów udowodnił uczestnikom, że każdą imprezę można zorganizować nie szkodząc ekosystemowi. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy powinniśmy wziąć odpowiedzialność za naszą planetę i jej środowisko naturalne.
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii