Neurobiologiczne, biomedyczne i ewolucyjne źródła kultury i mowy - wykład otwarty


Neurobiologiczne, biomedyczne i ewolucyjne źródła kultury i mowy - wykład otwarty: artykuł nr 5566

2008-03-28 12:58:18 Ciekawostki

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE zaprasza na wykład otwarty dra hab. Edwarda Jacka Gorzelańczyka pt. "Neurobiologiczne, biomedyczne i ewolucyjne źródła kultury i mowy", który zostanie wygłoszony 4 kwietnia 2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 A (I p.) Collegium Minus WSHE przy pl. Wolności 1.

Dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk jest autorem 96 rozpraw , monografii oraz artykułów z dziedziny nauk medycznych. Wygłosił szereg wykładów otwartych na konferencjach międzynarodowych organizowanych w kraju jak i zagranicą.

W roku 1987 ukończył Akademie Medyczną w Poznaniu otrzymując prawo wykonywania zawodu lekarza. W roku 1991 uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Dynamiczny model funkcjonowania części presynaptycznej synapsy sdrenergicznej”. W roku 2001 otrzymał tytuł doktora habilitowanego w Akademii Medycznej w Poznaniu na podstawie dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt: „Pamięć, świadomość, język. Zastosowanie algorytmu optymalizującego odstępy między powtórkami w glottodydaktyce”.

Od 1993 roku prowadzi własne wydawnictwo MEDSYSTEM. Obecnie jest w trakcje specjalizacji z psychiatrii. Kierownikiem specjalizacji jest prof. dr hab. Antoni Florkowski. Pod jego kierownictwem zostało zrealizowanych 9 projektów badawczych. Jest promotorem 6 rozpraw doktorskich. Był recenzentem jednej rozprawy doktorskiej. Był promotorem 26 prac magisterskich.

WSHE - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek