II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka: artykuł nr 6260

2009-05-20 10:16:26 Ciekawostki

W dniach 21 – 22 maja 2009 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY pt. „Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka”

Głównymi organizatorami konferencji są Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedra Nauk o Rodzinie ATENEUM Szkoły Wyższej w Gdańsku. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń psychologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniami z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny ze wskazaniem na możliwość zastosowania tej wiedzy w różnych obszarach praktyki społecznej, w tym przede wszystkim w procesie wychowania.

Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie uczestnikom Konferencji okazji do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań oraz do wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów, małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych. Planowane są wykłady zaproszonych Gości z wielu krajów, w tym przede wszystkim z USA, Kanady, Szwajcarii, Włoch oraz Polski.
    Tytuł konferencji „Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka” znajdzie swoje rozwinięcie w planowanych wykładach plenarnych, sympozjach, warsztatach i sesji plakatowej dotyczących m.in. rozwojowych aspektów życia rodzinnego, problemów zdrowotnych w rodzinie, powiązań relacji rodzinnych z procesami wychowania, jak i funkcjonowania zawodowego człowieka, rodzinnych form opieki czy problemów wynikających z dysfunkcyjności systemu rodzinnego.

    Przewodniczącą Komitetu Programowego jest prof. UG dr hab. Teresa Rostowska, a Honorowy Patronat nad Konferencją objął m.in. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Szkoły Wyższej w Gdańsku ATENEUM prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. UG dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska, Prezydent Miasta Gdańska oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji będą się sukcesywnie ukazywały na stronie internetowej Konferencji: www.psychologiarodziny.strony.univ.gda.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek