EMBL udostępnia nowe zasoby dla badaczy w dziedzinie nauk biologicznych


EMBL udostępnia nowe zasoby dla badaczy w dziedzinie nauk biologicznych: artykuł nr 3850

2006-11-30 05:30:49 Ciekawostki

Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej EMBL uruchomiło bezpłatne zasoby internetowe nazwane CiteXplore, łączące literaturę naukową z bazami danych z dziedziny biologii. Zdaniem projektantów CiteXplore w naukach biologicznych od dawna brakowało narzędzia łączącego artykuły z czasopism naukowych z bazami danych zawierającymi informacje z dziedziny biologii, takie jak sekwencje DNA i białek, funkcje i struktury cząsteczek i dane o mikromatrycach.

- Kiedy czyta się streszczenie artykułu opisujące konkretny gen lub białko, zwykle chce się dowiedzieć więcej o nim, na przykład o jego sekwencji lub funkcji, a także uzyskać łatwy dostęp do całego artykułu - wyjaśnił Peter Stoehr, koordynujący CiteXplore.

CiteXplore opracowano w Europejskim Instytucie Bioinformatyki (EBI) należącym do EMBL. Gromadzi się tam streszczenia artykułów z wielu baz danych o zawartości literatury, w tym Europejskiej Organizacji Patentowej, bazy danych MEDLINE amerykańskiej Narodowej Biblioteki Medycznej (National Library of Medicine) oraz Chińskiej Akademii Nauk. Następnie system łączy te streszczenia z pełnymi tekstami artykułów.

Potężne narzędzie eksplorujące teksty wyszukuje w tekście terminy biologiczne i łączy je bezpośrednio z odpowiednim hasłem w obszernych bazach danych z dziedziny biologii EBI. Wśród nich jest należąca do EMBL baza danych sekwencji nukleotydów (Nucleotide Sequence Database), obejmująca sekwencje DNA i RNA, baza UniProt, zawierająca informacje na temat struktury i funkcji białek oraz ArrayExpress, zawierająca informacje o sposobach ekspresji genów.

Planuje się poszerzenie zakresu ujętych w CiteXplore zasobów literatury o dziedziny takie jak botanika, nauki rolnicze i o żywności oraz zintegrowanie jej z uruchomionym niedawno brytyjskim projektem PubMedCentral.

EBI jest największą w Europie instytucją upowszechniającą informacje z dziedziny biologii. Fakt ten został niedawno podkreślony w planie Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych.

Więcej informacji na temat CiteXplore znajduje się na stronie:
http://www.ebi.ac.uk/citexplore/

Źródło danych: Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL)/CORDISNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek