Zielony Poznań


Zielony Poznań: artykuł nr 5693

2008-05-06 01:30:37 Botanika

Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców Poznania, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze oraz podmioty gospodarcze do udziału w konkursie Zielony Poznań.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele zielonych i ukwieconych balkonów, tarasów, okien, ogrodów przydomowych, zieleńców, podwórek i działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Konkurs będzie rozgrywany w dwóch etapach: osiedlowym i miejskim.

Obiekty będą oceniane w pięciu kategoriach:

  • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe i szkolne, zielone podwórka
  • balkony, loggie, tarasy i okna
  • ogrody przydomowe
  • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
  • pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku i wiosną br. na terenach wcześniej nie zagospodarowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznie dostępnych.

Zdobywcy I miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrodę pieniężną fundowaną przez Prezydenta Poznania, a laureaci II i III miejsca otrzymują cenne nagrody rzeczowe od sponsorów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą od 30 kwietnia do 20 czerwca br. w siedzibach rad osiedli, Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta (ul. Libelta 16/20) oraz w siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Więcej informacji udzielają rady osiedli oraz Urząd Miasta Poznań

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki