Przyszłość energetyki. Rozwiązania opłacalne dla polskiej gospodarki


Przyszłość energetyki. Rozwiązania opłacalne dla polskiej gospodarki: artykuł nr 5948

2008-11-07 11:30:21 Ekologia

13 listopada Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza przedstawicieli różnych grup interesów do wzięcia udziału w pracach nad Alternatywną Polityką Energetyczną dla Polski. Podczas konferencji i warsztatów pt. PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI. ROZWIĄZANIA OPŁACALNE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI przeanalizowane zostaną scenariusze energetycznych rozwiązań, możliwe do realizacji w polskiej gospodarce.

Po dokładnej analizie zostanie wybrany jeden projekt, który stanie się podstawą do dalszej pracy ekspertów. Punkt wyjścia do tworzenia Alternatywnej Polityki Energetycznej stanowi dopuszczalna wielkości emisji gazów cieplarnianych przypisana produkcji energii elektrycznej zgodnie z przyjętą przez rząd w 2003 roku Polityką Klimatyczną Polski. W ramach tej dopuszczalnej wielkości będą poszukiwane najbardziej efektywne sposoby zaspokojenia potrzeb.

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank, która zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski, dążąc do jej proekologicznej restrukturyzacji.

W swojej działalności Instytut kieruje się misją budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym a ochroną środowiska występując w interesie obecnych i przyszłych pokoleń.

Opracowania InE wykorzystują parlamentarzyści, administracja rządowa i samorządowa, naukowcy, studenci i uczniowie.

Głównym ekspertem projektu Alternatywnej Polityki Energetycznej jest Krzysztof Żmijewski - profesor Politechniki Warszawskiej, ekspert w dziedzinie energetyki – przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, były prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. i Polskich Sieci Energetycznych S.A. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej orderem POLONIA RESTITUTA za wybitną służbę dla narodu w dziedzinie efektywności energetycznej.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii