Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie


Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie: artykuł nr 5821

2008-06-27 00:24:20 Medycyna

akończeniu roku szkolnego 2007/2008 towarzyszy finał piątej już edycji Programu Edukacyjnego „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”. Tegoroczny sukces programu oznacza, że łącznie z poprzednimi edycjami zostało nim objętych około 500 tys. dzieci w całej Polsce. Podczas spotkań z uczniami, rodzicami i opiekunami, które odbyły się w kilkuset polskich szkołach, informowano na temat znaczenia wczesnej profilaktyki astmy. Działania edukacyjne oraz specjalne pomoce naukowe po raz kolejny stworzyły możliwość wczesnego rozpoznania astmy u zagrożonych chorobą dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” realizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne przy wsparciu firmy AstraZeneca.

Jak pokazują statystyki, światowy wskaźnik zachorowań na astmę zwiększa się średnio o 50% co dziesięć lat (WHO Bronchial Astma Fact Sheet 2000). W Polsce na tę chorobę cierpi prawie 3 miliony ludzi, z czego niemal milion to dzieci. Odpowiednia diagnoza i właściwe leczenie są kluczem do poprawienia jakości ich życia. Program Edukacyjny „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” ma na celu wyczulenie rodziców i opiekunów dzieci na objawy astmy. Co roku organizatorzy dążą także do zmiany postaw wobec chorych na astmę dzieci. Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie podkreślają, że program nie tylko dostarcza informacji na istotny dla rodziców i opiekunów temat, ale także pozytywnie oddziałuje na uczniów ucząc tolerancji i akceptacji „słabszych” rówieśników.

Potrzeba działań edukacyjnych na temat astmy jest duża. „Przeprowadziliśmy badania przesiewowe, które pokazują, że 8% dzieci ma objawy astmy. Spośród rodziców przebadanych uczniów aż 55% nie zdawało sobie sprawy z choroby swojej pociechy. Takie informacje zmuszają do działania. Zdecydowaliśmy się na edukację o naprawdę dużym zasięgu, aby rodzice dowiedzieli się, jakie są objawy astmy, co zrobić, gdy u dziecka te objawy wystąpią, kto powinien ją leczyć i czy dziecko z astmą może aktywnie żyć. W tym roku udało nam się dotrzeć do wszystkich województw. To niewątpliwy sukces pracy wszystkich Partnerów realizujących program przez ostatnie pięć lat”. – komentuje Ewa Borek, Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych w firmie AstraZeneca.

Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas nauczania początkowego (I – III), ich rodziców i opiekunów oraz wychowawców i pielęgniarek środowiska szkolnego. W ramach działań, w szkołach podstawowych szesnastu województw odbywały się prelekcje, pogadanki, ćwiczenia, konkursy plastyczne, projekcje filmów itd. Na zakończenie spotkań rodzice uczniów wypełniali ankiety, które sprawdzały ich stan wiedzy na temat objawów astmy. Minione edycje Programu i wypełnione kwestionariusze potwierdzają, że ta wiedza zwiększa się dzięki podjętym działaniom. Z analizy danych z poprzednich edycji wynika, że po programie ponad 67% rodziców umie rozpoznawać objawy astmy u dziecka, a 64% wie, jak poprzez ograniczenie kontaktu z alergenami unikać wystąpienia objawów astmy u dziecka.

Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” rozwijał się stopniowo. Wiosną 2004 roku ruszyła wersja pilotażowa, która objęła swym zasięgiem trzy województwa (mazowieckie, lubelskie, śląskie) i dotarła do ponad 20 tys. dzieci z 85 szkół. W następnych edycjach Program rozszerzał swój zasięg, aby w roku szkolnym 2007/2008 objąć cały kraj.

Więcej informacji na temat Programu znajduje się na stronie www.wolnoscoddechu.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny