Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki nowym dyrektorem Instytutu Badawczego Leśnictwa


Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki nowym dyrektorem Instytutu Badawczego Leśnictwa: artykuł nr 6076

2009-01-11 22:40:34 Leśnictwo

Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki został powołany przez ministra środowiska, prof. Macieja Nowickiego na funkcję dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, na okres 5 lat.

Jak informuje Artur Sawicki z Instytutu Bawdawczego Leśnictwa, prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym SGGW w 1979 roku rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa, w którym przepracował łącznie jako pracownik naukowy 8 lat.

Od 1983 r. był zastępcą kierownika OPOLIS – Krajowego Centrum Teledetekcji, a następnie kierownikiem Zakładu Teledetekcji i kierownikiem Zakładu Kartografii w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

W Instytucie tym w 1990 roku obronił również swą pracę doktorską.

W 1988 r. odbył staż naukowy w CNRS – Centrum Ekologii w Montpellier we Francji. W latach 1992-94 był pracownikiem Katedry Teledetekcji i Urządzania Lasu Uniwersytetu w Gandawie w Belgii.

W 1994 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Leśnym SGGW. W latach 1992-2000 był wykładowcą dla kadry kierowniczej administracji państwowej na kursach organizowanych przez FAO, Europejską Agencję Kosmiczną i Międzynarodowy Uniwersytet Teledetekcji (Azerbejdżan, Bułgaria, Kazachstan, Maroko, Polska i Rumunia). Od 1997 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W 2001 r. był ekspertem-recenzentem 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej, a w latach 2004-2005 6. Programu Ramowego.

W latach 2002-2007 był wykładowcą na Wydziale Lasu i Środowiska w Eberswalde (Niemcy). Jednocześnie od 2005 r. był wicedyrektorem międzynarodowych studiów magisterskich pod nazwą „Technologie i informacja w leśnictwie”, prowadzonych wspólnie przez SGGW i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde.

W 2002 r. otrzymał nominację profesorską. Od 1 grudnia 2008 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki jest autorem ponad 200 publikacji naukowych i popularyzatorem wiedzy przyrodniczej.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa