Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes – dwa nowe wydawnictwa


Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes – dwa nowe wydawnictwa: artykuł nr 6100

2009-01-29 11:26:45 Biotechnologia

Peter Drucker, arcymistrz zarządzania i organizacji, twierdził, że fundamentalnymi elementami BIZNESU są MARKETING i INNOWACJE. Reszta to wyłącznie wydatki. Kiedy dodamy do tego zestawu kilka sporych kropli substancji o nazwie NAUKA, otrzymamy specyfik NIMB (Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes).

Takie właśnie połączenie stanowi podstawę dwóch nowych wydawnictw Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) – jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmującej się kreowaniem współpracy środowiska naukowego i biznesu.

Biuletyn NIMB
Z początkiem 2009 roku zadebiutował, zatytułowany właśnie NIMB – Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes - drukowany kwartalnik, będący owocem współpracy CITTRU oraz Politechniki Lubelskiej. Celem zespołu redakcyjnego jest pokazanie - odwołując się do artykułu wstępnego w pierwszym numerze NIMBa - że środowisko opisane słowami Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes to nie przestrzeń cechująca się niesprzyjającym klimatem, trudnymi warunkami bytowania i niespełnionymi szansami rozwoju. Wierzymy – kontynuują koordynatorzy czasopisma - że biuletyn ten - adresowany głownie do naukowców, ale i firm oraz studentów - przyczyni się do zmiany postrzegania możliwych relacji naukowo-biznesowych i w konsekwencji pomoże czytelnikom w rozwoju karier, nawiązywaniu współpracy, wykorzystaniu możliwości.

Czasopismo dystrybuowane będzie bezpłatnie na Uniwersytecie Jagiellońskim i Politechnice Lubelskiej. Jego wersję cyfrową można pobrać ze strony CITTRU. Tematem pierwszego numeru jest przygotowanie studium wykonalności – dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o fundusze badawcze, wdrożeniowe i inwestycyjne. Ponadto rozważania o rozwoju nauki (Nauka 2.0), informacje o Szkole Przedsiębiorczości UJ, relacje ze spotkań „Nauka a przemysł” oraz wiele rekomendacji, ciekawostek, propozycji.

Biuletyn NIMB (wersja cyfrowa): www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/1029


Blog tematyczny CITTRU
Nieco wcześniej, jesienią 2008 roku CITTRU uruchomiło własny, internetowy blog tematyczny, którego tematyka współgra ze wzmiankowanym wcześniej biuletynem. Raz w miesiącu autorzy bloga zapraszają do czytania – odwołując się do strony bloga - inspirujących naukowo-innowacyjno-marketingowo-biznesowych spostrzeżeń, propozycji i analiz. W ostatnim wydaniu interesujący tekst Wrotkami przez świat własności intelektualnej, który opisuję drogę pewnego odkrycia z dziedziny ochrony środowiska od wynalazku do zgłoszenia patentowego. CITTRU planuje też uruchomienie obok bloga forum dyskusyjnego.

Blog tematyczny: www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/1007

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii