Medyczny Dzień Nauki 2009


Medyczny Dzień Nauki 2009: artykuł nr 6122

2009-02-10 10:06:41 Ciekawostki

Akademia Medyczna w Gdańsku już po raz siódmy będzie uczestniczyć w Bałtyckim Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 26 – 31 maja 2009 roku. W ramach Festiwalu Uczelnia zorganizuje drugą edycję Medycznego Dnia Nauki. Wydarzenie to służyć ma przybliżeniu społeczeństwu tematyki akademickich badań i promocji na gruncie lokalnym osiągnięć naukowych AMG, przedstawionych w możliwie atrakcyjnej i zrozumiałej formie.

W ramach Medycznego Dnia Nauki odbędą się wykłady dotyczące ciekawych zagadnień medycznych oraz prezentacje badań naukowych prowadzonych na wszystkich wydziałach, oddziałach i kierunkach Uczelni.

Medyczny Dzień Nauki odbędzie się 29 maja 2009 roku (piątek) w Collegium Biomedicum w Gdańsku przy ulicy Dębinki 1, w godzinach 9-14. Stoiska, na których odbędą się prezentacje, rozmieszczone będą w holu CBM, a wykłady w sali im. prof. Hillera i sali im. prof. Reichera.

Strona www: medycznydziennauki.amg.gda.plNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek