Kongres Europejskiej Unii Leśników w RDLP Radom


Kongres Europejskiej Unii Leśników w RDLP Radom: artykuł nr 6285

2009-06-08 15:05:10 Leśnictwo

XVII Kongres Europejskiej Unii Leśników (UEF) odbył się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Uczestnicy wybrali nowe władze Unii. Głównym tematem dyskusji były problemy z wdrażaniem sieci Natura 2000.

Organizatorem kongresu było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, które jest członkiem Europejskiej Unii Leśników od 1988 roku. Pierwszy dzień kongresu poświęcony był dyskusji na temat wdrażania sieci Natura 2000. W sali konferencyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej w Jedlni-Letnisko delegaci zaprezentowali postępy we wdrażaniu obszarów naturowych w swoim kraju. Mogliśmy zapoznać się z pracami nad Naturą 2000 m.in. na terenie lasów Bawarii, w Finlandii, we Francji, na Cyprze i w Rumunii. Głos polskiej delegacji był reprezentowany przez Annę Liro, dyrektor Departamentu Obszarów Natura 2000 w GDOŚ, Jolantę Błasiak, naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody w DGLP oraz Dyrektora RDLP w Radomiu Adama Wasiaka. Podsumowując panel dyskusyjny prezydent Europejskiej Unii Leśników Håkan Nystrand podkreślił, że mimo znacznych różnic przyrodniczych, klimatycznych i kulturowych, wdrażanie Natury 2000 ma wiele wspólnych mianowników. Większość prezentacji poruszała problem kosztów związanych z projektem. Dużo miejsca poświęcono konfliktom i konsultacjom społecznym na temat ilości i powierzchni obszarów.

Drugi dzień kongresu zdominowały wybory władz UEF. Delegaci ponownie powierzyli prezydenturę Unii Håkanowi Nystrandowi z Finlandii. Warto podkreślić, że wśród wiceprezydentów najwięcej głosów zebrał delegat z Polski, Piotr Grygier.

Integralną częścią kongresu były sesje terenowe. Goście zobaczyli najciekawsze fragmenty lasów RDLP w Radomiu. Zaprezentowane zostały powierzchnie leśne wchodzące w sieć Natura 2000. Radomscy leśnicy zaprezentowali osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody, zagospodarowania turystycznego i edukacyjnego lasu oraz działania z zakresu małej retencji i gospodarki wodnej.

Największe wrażenie na gościach z zagranicy zrobiły drzewostany w rezerwatach Ponty (Puszcza Kozienicka), Świnia Góra (Lasy Suchedniowskie) i Sufraganiec (Nadleśnictwo Kielce). Duże zainteresowanie towarzyszyło zagadnieniom edukacyjnego i turystycznego zagospodarowania lasu. Uwagę uczestników kongresu zwróciły zwłaszcza Królewskie Źródła (Nadleśnictwo Kozienice) i Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach.

Podsumowując XVII kongres UEF prezydent Håkan Nystrand podkreślił profesjonalizm miejscowych leśników. - Tutejsze lasy należą do ścisłej europejskiej czołówki – dodał Nystrand. Na pamiątkę pobytu w radomskiej dyrekcji goście otrzymali filmy i albumy prezentujące lasy RDLP w Radomiu.

Mariusz Turczyk
Rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa